Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε περιοχές του Δ. Ναυπακτίας

Στον καθορισμό χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνηγίου (δεικτών – ερευνητών) σε περιορισμένες εκτάσεις του Δήμου Ναυπακτίας προχώρησε το Δασαρχείο Ναυπάκτου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

Πιο συγκεκριμένα, στις παρακάτω τέσσερις περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας:

Περιοχή [1]: «ΚΑΡΔΑΡΑΣ» Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ,

Περιοχή [2]: «ΣΜΗΝΟΣ» ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΠΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ,

Περιοχή [3]: «ΑΡΕΝΤΑΣ» ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ,

Περιοχή [4]: «ΤΣΑΚΑΛΑΚΙ»ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ,

τα όρια των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική απόφαση και απεικονίζονται στα αποσπάσματα χαρτών ΓΥΣ που την συνοδεύουν, επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και υπό την τήρηση συγκεκριμένων όρων και περιορισμών.

Σκοπός του καθορισμού χωρών εκγύμνασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών, κατόχων κυνηγετικών σκύλων, η αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αυξανόμενης γεωργοκτηνοτροφικής και οικιστικής πίεσης και αυτής κατά των υπαρχόντων θηραμάτων, καθώς και την αποφυγή ερίδων μεταξύ κυνηγών, κατοίκων της υπαίθρου και γεωργοκτηνοτρόφων.

Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των χωρών εκγύμνασης που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των όρων και περιορισμών, επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και τιμωρείται από διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σχετικό αρχείο:

Απόφ. Συντ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. 72437/12.05.2020 (Β΄2048) Καθορισμός χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνηγίου (δεικτών – ερευνητών) σε τέσσερις (4) περιοχές, σε περιορισμένες εκτάσεις, αρμοδιότητας Δασαρχείου Ναυπάκτου.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς:
1. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα.
2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
3. Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι τους- κύριοι τους-συνοδοί τους- φυλακές τους – κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κ.λπ.
5. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6. Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, κ.λπ. και όπου εντός των περικλεισμένων από την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές. Όπου η οριογραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 250μ. από τις παρυφές αυτών.
7. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματα τους.
8. Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
9. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ναυπάκτου οφείλει να ενημερώσει τα μέλη του.

Περιγραφή Ορίων

Περιοχή [1] ΠΕΡΙΟΧΗ [1] «ΚΑΡΔΑΡΑΣ» Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Έκταση: 2.505,19 στρέμματα
Κύριο θήραμα: λαγός, πέρδικα. Δευτερεύοντα: αγριόχοιρος.
ΟΡΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ο επαρχιακός δρόμος Σίμου-Ποκίστας από την Τρανή Βρύση του Σίμου μέχρι τη διασταύρωση για τον Άγιο Αθανάσιο.
ΒΟΡΕΙΑ: Ο δρόμος από τη διασταύρωση για τον Άγιο Αθανάσιο έως την κορυφή του όρους Καρδαράς και μέχρι να συναντήσει το ρέμα Φλόκα.
ΔΥΤΙΚΑ: Από το ρέμα Φλόκα και κατεβαίνει ρέμα – ρέμα μέχρι να συναντήσει τον χείμαρρο Γάβρο.
ΝΟΤΙΑ: Ο χείμαρρος Γάβρος από το προηγούμενο σημείο μέχρι την Τρανή Βρύση του Σίμου.

 

Περιοχή [2]«ΣΜΗΝΟΣ» ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΠΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Έκταση: 1.105,44 στρέμματα.
Κύριο θήραμα: λαγός, πέρδικα.
ΟΡΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η νοητή γραμμή που ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Αράχωβας – Κλεπάς από την θέση Αγία Παρασκευή, ανεβαίνοντας ράχη – ράχη φτάνοντας στον παλιό επαρχιακό δρόμο Κλεπάς – Ψηλού Σταυρού στην θέση Γούρνες καταλήγοντας στην θέση Αγριοκερασιά.
ΒΟΡΕΙΑ: Από την θέση Αγριοκερασιά μέχρι την θέση Γαϊδουρόραχο.
ΔΥΤΙΚΑ: Το ρέμα που ξεκινά λίγο πιο κάτω από την θέση Γαϊδουρόραχο μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Αράχωβας – Κλεπάς.
ΝΟΤΙΑ: Ο επαρχιακό δρόμος Αράχωβας-Κλεπάς.

 

Περιοχή [3]: «ΑΡΕΝΤΑΣ» ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Έκταση: 2.715,00 στρέμματα.
Κύριο θήραμα: αγριόχοιρος. Δευτερεύοντα: λαγός.
ΟΡΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η κορυφογραμμή από το ύψος της κεραίας στη θέση Άγιος Γεώργιος μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο Ελατούς-Αλεποχωρίου.
ΒΟΡΕΙΑ: Ο δασικός δρόμος Ελατούς-Αλεποχωρίου.
ΔΥΤΙΚΑ: Ο χείμαρρος από την θέση «πλάτανος» του δασικού δρόμου Ελατούς-Αλεποχωρίου και κατεβαίνει μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο Τερψιθέας – Ζοργιάνου.
ΝΟΤΙΑ: Το ρέμα που κατεβαίνει από το ύψος του ιστού της κεραίας μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο Τερψιθέας – Ζοργιάνου.

 

Περιοχή [4]«ΤΣΑΚΑΛΑΚΙ»ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Έκταση: 1.166,60 στρέμματα.
Κύριο θήραμα: αγριόχοιρος, λαγός. Δευτερεύοντα: πέρδικα.
ΟΡΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1697 νοτιοανατολικά ακολουθώντας την ράχη μέχρι να συναντήσουμε το δασικό δρόμο Κεντρικής – Αγίας Κυριακής (αλογομάνδρια).
ΒΟΡΕΙΑ: Από τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1710 ανα- τολικά μέχρι το επόμενο τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1697.
ΔΥΤΙΚΑ: Από θέση Παπαδιά βορειοανατολικά μέχρι να συναντήσουμε το τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1710 στο Τσακαλάκι.
ΝΟΤΙΑ: Από το προηγούμενο σημείο (αλογομάνδρια) ακολουθώντας τον Δασικό δρόμο Κεντρικής – Αγίας Κυριακής μέχρι τη θέση Παπαδιά.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: