Προστασία της βιοποικιλότητας και αγροτική παραγωγή οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης των Μελών της, συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, υπό την προεδρία της Δρος Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τη στρατηγική από το «αγρόκτημα στο πιάτο» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, εγκαινιάζοντας τον νέο θεματικό κύκλο της Επιτροπής, αυτόν της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Τα Μέλη της Επιτροπής  ενημέρωσαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Αγροτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δημήτριος Λιανός, Σύμβουλος Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου 2017-2027,  ενώ στην συνεδρίαση παρέστησαν και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο κ. Υφυπουργός παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και της Στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ενώ ο κ. Γενικός εξειδίκευσε τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τους οκτώ τομείς δράσεων για τη βιοποικιλότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών και τη προώθηση των βιολογικών προϊόντων και της βιώσιμης κατανάλωσης των τροφίμων.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε, δε, και στα «μαθήματα» που πήραμε από την πανδημία του COVID-19, καθώς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αύξηση των εξαγωγών σε πολλά αγροτικά προϊόντα. Γεγονός που ανέδειξε το πεδίο ευκαιριών για μεγαλύτερη διείσδυση των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και το πλεονέκτημα της χώρας μας έναντι των ανταγωνιστών της. Από τα διδάγματα αυτά, όπως σημείωσε ο κ. Υφυπουργός, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης, πέρα από τον τουρισμό, αλλά και η αξία της καλύτερης οργάνωσης των παραγωγών σε συνεργατικά σχήματα και συνεταιρισμούς με υγιείς βάσεις.

Περαιτέρω, ο κ. Υφυπουργός μετέφερε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της προστασίας των φυσικών πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής, οι οποίες κινούνται σε 3 άξονες: α) τη μείωση του κόστους ενέργειας με κίνητρα για αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγροτική παραγωγή, β) την προετοιμασία σχεδίου για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους άρδευσης και γ) την προώθηση των πρακτικών γεωργίας ακριβείας, ώστε να περιορισθεί η κατανάλωση νερού, λιπασμάτων και φαρμάκων. Με την Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος να σημειώνει πως η βιοποικιλότητα και η αγροτική παραγωγή είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, καθώς επί της ουσίας, η αγροτική παραγωγή είναι αυτή η οποία επηρεάζει την προστασία της βιοποικιλότητας και εξ’ αυτού πολλές Επιτροπές Περιβάλλοντος σε άλλα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια έχουν και αντικείμενό τους τη γεωργία και την αγροτική παραγωγή.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, ακόμη, οι νέες γεωργικές πρακτικές, η ευφυής γεωργία, το εθνικό σχέδιο αγροπεριβαλλοντικών υποδομών για την προστασία των υπόγειων υδάτων, η οργάνωση συστήματος εκπαίδευσης των αγροτών για τη χρήση φυτοφαρμάκων, τα ψεκαστικά και την αξιολόγηση της κατάστασης των ψεκαστικών, αλλά και η περαιτέρω αξιοποίηση του βρόχινου νερού στην αγροτική παραγωγή.

Home


ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: