Σύμβαση για δασολόγο σε έργο LIFE του ΥΠΕΝ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Σύμβασης Μίσθωσης Ιδιωτικού Έργου, σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου:

«Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of the Bonelli’s eagle population in east Mediterranean (LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli east Med)».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της ανωτέρω Σύμβασης Ανάθεσης Έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του έργου LIFE (δηλαδή στις 28/02/2023), με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειάς του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

α) Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και φυσικού περιβάλλοντος.

γ) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου.

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (Δίπλωμα ECDL ή αντίστοιχο) στα αντικείμενα: α) διαχείριση αρχείων, β) επεξεργασία κειμένων, γ) υπολογιστικά φύλλα, δ) υπηρεσίες διαδικτύου, ε) βάσεις δεδομένων, και στ) παρουσιάσεις.

ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

  1. Εμπειρία στη διοικητική – οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων και κυρίως προγραμμάτων LIFE
  2. Εμπειρία σε θέματα συναφή με το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία της άγριας πανίδας και κυρίως προγραμμάτων LIFE
  3. Εμπειρία συγγραφής εκλαϊκευμένων ενημερωτικών κειμένων για την παρουσίαση και προβολή του έργου προγραμμάτων, την ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσα μαζικής επικοινωνίας
  4. Συνέντευξη

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό 66.815,00 €, στο οποίο περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν εισφορές (εργαζόμενου και εργοδοτικές) καθώς και τυχόν Φ.Π.Α που θα επιβληθεί.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 π.μ.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/47607/1172/ 20.05.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [696.20 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: