Τέλη έκδοσης αδειών θήρας και ετήσια συνδρομή κυνηγών

Στα ίδια επίπεδα με την περσινή κυνηγετική περίοδο παραμένει το κόστος της άδειας θήρας, όσο αφορά τα τέλη έκδοσης και την ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. 

O προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ, Νίκος Μπόκαρης, σε ενημερωτική ανάρτησή του στο facebook, σημειώνει ότι αναμένεται να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι απαραίτητες για την έκδοση των αδειών:

  1. Υπουργική απόφαση για τις συνδρομές των κυνηγών 2020-2021 που έχει πάρει ΚΑΔ 32791, και 
  2. η Κ.Υ.Α. περί καθορισμού τελών αδειών κυνηγίου της περιόδου 2020-2021 που έχει πάρει ΚΑΔ 35958.

«Οι τιμές έχουν μείνει στα περσινά επίπεδα που αυτό σημαίνει ότι το κόστος άδειας αναφορικά με τις συνδρομές και τα τέλη δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο. Η προετοιμασία των Δασικών Υπηρεσιών και των Κυνηγετικών Οργανώσεων για την έκδοση των αδειών πρέπει να γίνει έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα».

Συνεχή ενημέρωση για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021⇒ ΕΔΩ

Όσο αφορά τις τιμές της προηγούμενης κυνηγετικής περιόδου (2019-2020), παραθέτουμε παρακάτω αποσπάσματα από τις δυο υπουργικές αποφάσεις.

Τέλη έκδοσης αδειών θήρας

Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, :

Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):

1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές Κυνηγετικές Περιοχές.

2. Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:

3. Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας.

4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους

Για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων», καθορίστηκε στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ.

Η ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία καθορίζεται ως ακολούθως:

α. ποσοστό 7,69% (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία,
β. ποσοστό 69,23% (ήτοι ποσό 45,00 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας,
αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.

Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.

Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού των.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d