Πρόσκληση για την απόσπαση 18 υπαλλήλων στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) προχώρησε η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 18

Διαδικασία Επιλογής – Αξιολόγησης:

Οι αποσπάσεις για τις ανωτέρω θέσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων, με δυνατότητα διεξαγωγής συνέντευξης. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης, ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (συνολικά 3 έτη). Οι παρούσες αποσπάσεις δεινεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ύστερα από δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν:

Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να μην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Αποδοχές:

Οι αποσπώμενοι στον ΟΦΥΠΕΚΑ εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόσπασης μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.30, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/78387/3010/11.08.2020 (ΑΔΑ: Ρ1ΕΞ4653Π8-ΝΨΛ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [685.40 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: