Η κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα – Ζητήματα  σύγκρουσης και τρόποι αντιμετώπισης

Η επάνοδος των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρώπη τις τελευταίες λίγες δεκαετίες και του λύκου ειδικότερα, σηματοδοτεί την επανάκαμψη των ορεινών και ημιορεινών χερσαίων οικοσυστημάτων- ως  αποτέλεσμα εφαρμογής πολιτικών προστασίας της φύσης αλλά και άλλων σημαντικών κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών. Ο λύκος ως φυσικός θηρευτής και είδος «κλειδί» -keystone species- διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό  ρόλο στα οικοσυστήματα με κύριο αυτόν της ρύθμισης και εξυγίανσης των πληθυσμών των φυτοφάγων οπληφόρων θηλαστικών.

Παρόλα αυτά, όταν τα μεγάλα σαρκοφάγα και ιδιαίτερα ο λύκος συνυπάρχουν με ανθρώπινες δραστηριότητες,  η συνύπαρξη δεν είναι εύκολη. Ο λύκος στις συνειδήσεις των περισσοτέρων ανθρώπων πέρα από σύμβολο της άγριας ζωής ταυτίζεται επίσης με τη σύγκρουση και όχι πάντα αδικαιολόγητα.

Η επανάκαμψη του είδους σε περιοχές όπου είχε εξαφανισθεί για δεκαετίες ή διατηρούσε χαμηλούς πληθυσμούς, έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πολλές αντιδράσεις από κτηνοτρόφους και κυνηγετικές οργανώσεις, κυρίως εξαιτίας των επιθέσεων και απωλειών σε κτηνοτροφικά ζώα ή κυνηγετικούς σκύλους αντίστοιχα ή ακόμα και εξαιτίας του ίδιου του φόβου για τους λύκους.

Η σύγκρουση αυτή είναι από τη φύση της αρκετά πολυσχιδής και πολύ-επίπεδη τόσο στην ερμηνεία όσο και στην αντιμετώπισή της, καθώς εμπλέκονται ζητήματα που αφορούν τόσο τις βιολογικές (π.χ. πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις λύκου με τα θηράματα του) όσο και τις κοινωνικές, οικονομικές, νομικές και ηθικές παραμέτρους του ζητήματος. Η πολυπλοκότητά αυτή συχνά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή ενώ υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις που συνοδεύονται από κοινωνική ένταση, γεγονός που δυσχεραίνει και καθυστερεί σημαντικά τις διαδικασίες και τις συνεργασίες επίλυσης και μετριασμού των επιπτώσεων της.

Η αντιμετώπιση της σύγκρουσης μεταξύ του λύκου και της πρωτογενούς παραγωγής ή με δραστηριότητες αναψυχής όπως η κυνηγετική δραστηριότητα, όπου και όταν αυτή εμφανίζεται αποτελεί προτεραιότητα για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς αφορά άμεσα και απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους- κυρίως παραγωγούς. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας και για την διατήρηση του λύκου καθώς χωρίς την ανοχή των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η μακρόχρονη επιβίωση του είδους.

Στόχοι της παρούσας ανασκόπησης-έκθεσης είναι να παρέχει μια συνολική αλλά και συνοπτική ενημέρωση για την κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα αλλά και την φύση των βασικότερων ζητημάτων σύγκρουσης με αναφορές και πηγές πληροφορίας από την Ελλάδα αλλά και την διεθνή βιβλιογραφία, προτείνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες  που μπορούν να την μετριάσουν.

Η ανασκόπηση-έκθεση είναι διαθέσιμη ΕΔΩΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Θήρα

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: