Πλούσια η βιοποικιλότητα της Ελλάδας και στα υπόγεια μανιτάρια

Το είδος Gautieria pervestita J.M. Vidal, Kaounas, Gkilas & Setkos, από το βουνό της Πάρνηθας.

Βασίλειος Καουνάς,
Πυροσβέστης – Δασοπόνος
Μέλος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας

Μόλις δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Persoonia (50: 48 –122) η παρακάτω εργασία. «The genus Gautieria (Gomphales) in Europe and the Mediterranean Basin: a morphological and phylogenetic taxonomic revision.» J.M. Vidal, P. Cseh, Z. Merényi, L. Bóna, S. Rudnóy, Z. Bratek, A. Paz, P. Mleczko, M. Kozak, P. Chachuła, B. Assyov, M. Slavova, V. Kaounas, G. Konstantinidis, F. Rodríguez, J. Cabero, F. García-Verdugo, F. García-Alonso, R. Mahiques, P. Fantini & J.S. States.

Αναφέρονται εννέα νέα είδη του γένους Gautieria (υπόγειοι βασιδιομύκητες) και από την Ελλάδα, τα τρία είναι ενδημικά. Μόλις το 2007 ξεκίνησε η συστηματική αναζήτηση των υπογείων μανιταριών από μέλη των Μανιταρόφιλων Ελλάδας. Η συμβολή τους στην αύξηση των καταγεγραμμένων μανιταριών στην χώρα μας είναι καθοριστικής σημασίας. Ειδικά για την κατηγορία των υπογείων μανιταριών, η έρευνα τους είναι σημαντικότατη. Για το διάστημα  από το 1854 έως το 1992, φαίνονται καταγεγραμμένα στην ελληνική βιβλιογραφία δέκα μόνο είδη, από τους ερευνητές, Δασολόγους, Γεωπόνους, Βιολόγους ή Μυκητολόγους X. Von Landerer,  Π. Γεννάδιο, R. Maire, Δ. Κετεμλίδη, Μ. Παντίδου και Σ. Διαμαντή. Η καταγραφή αυτών των ειδών, έχει πλέον ξεπεράσει τα 100 είδη, με τα νέα είδη, να φτάνουν τα 22 !!!

Τα ενδημικά μας είδη, βρέθηκαν στους παρακάτω νομούς. Το Gautieria villosa var. pilifera J.M. Vidal, Konstantin., Tabouras & Gkilas, νομό Τρικάλων και Αρκαδίας. Το Gautieria hellenica J.M. Vidal, Tabouras, Konstantin. & Klisiari, νομό Ευρυτανίας και Τρικάλων. Και το Gautieria pervestita J.M. Vidal, Kaounas, Gkilas & Setkos, νομό Αρκαδίας, Αττικής και Ιωαννίνων.

Τα υπόλοιπα είδη που βρέθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι τα: Gautieria morchelliformis var. fageticola J.M. Vidal, Bratek, Konstantin., Slavova & Tsilis, Gautieria pityophila J.M. Vidal, Faust. García, Fern. García, Kaounas & Konstantin., Gautieria obtexta J.M. Vidal, P. Fantini & Kaounas, Gautieria fenestrata J.M. Vidal, Cabero, Papadimitriou & Slavova, Gautieria fusella J.M. Vidal, Bratek, Slavova, Chachuła, Kozak & Konstantin., Gautieria persimilis J.M. Vidal, Fern. Rodr., Cabero, Bratek, Mleczko & Kaounas.

Μας είναι γνωστό πως η χώρα μας με το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, είναι μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα και σε οικότοπους, χώρες στην Ευρώπη. Η σημασία των δασών μας για τα υπόγεια μανιτάρια είναι ζωτικής σημασίας.

Τα υπόγεια μανιτάρια εξελίχθηκαν έτσι ώστε να διαλέξουν ένα υπόγειο ενδιαίτημα που υπόκειται λιγότερο σε μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας από την επιφάνεια. Η προσαρμοστική στρατηγική των υπογείων μανιταριών, βασίζεται στην οικονομία του νερού,  είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό των μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων. Μεταξύ των δύο (φυτά και μύκητες) δημιουργείτε μια αμοιβαία επωφελής συμβιωτική σχέση, σύμφωνα με την οποία το υπόγειο μανιτάρι παρέχει στο φυτό μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσληψης νερού, αζώτου, φώσφορου και άλλων στοιχείων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους, καθώς και προστασία κατά των ασθενειών. Σε αντάλλαγμα τα φυτά παρέχουν στα υπόγεια μανιτάρια τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη και την καρποφορία τους.
ΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: