Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενόψει της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης που αφορά σε παράταση της προθεσμίας προσκόμισης ατομικών διοικητικών πράξεων από τους πολίτες κατά 25 ημέρες, η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, καλεί τους ενδιαφερομένους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της με αριθ. 64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να προσκομίσουν και καταθέσουν , με αίτησή τους, τα σχετικά στοιχεία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας.

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων θα συνεχίζεται να πραγματοποιείται έως την 14η-9-2020 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Βόλος, Ξενοφώντος 1, 4ος όροφος, τηλέφωνο: 24210 39112, τηλεμοιοτυπία (fax): 24210 39107, Δ/νση ηλ. Ταχυδρομείου (email) : ddasonmagn@apdthest.gov.gr.

Με Εντολή Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Μαγνησίας

Πάντος Πινακάς
Δασολόγος με Α΄ βαθμόΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: