Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας: Παράταση προθεσμίας υποβολής ατομικών διοικητικών πράξεων

Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 110250/20-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20 Αυγούστου 2020 στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων):
Τέρμα Χαριλάου Φλωράκη, Καρδίτσα
τηλέφωνο: 24410, 79854, 80139, 80144
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 40857
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου:
(email): ddasonkard@apdthest.gov.gr


ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: