Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας: Παράταση προθεσμίας για την συλλογή διοικητικών πράξεων

 

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Πρόσκλησης Προσκόμισης ατομικών διοικητικών πράξεων

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/12-8-2020 Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3462 Β ́), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773 Β ́), σας κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 17-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 19-8-2020, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Ύδρας 5, Καλαμάτα τηλέφωνο 27210-20820, τηλεομοιοτυπία (fax) 27210-93723, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddmes@5187.syzefxis.gov.gr

Ο Δ/ντης Δασών Μεσσηνίας

Γεώργιος Σωτηρόπουλος
Δασολόγος


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: