Το έργο GREEN FORESEEN

(by bearfotos / Freepik)

Ο οικονομικός ρόλος του δασικού τομέα στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά παραμελημένο πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας καθότι οι μελέτες για τις αγορές ελληνικών δασικών προϊόντων είναι σχετικά λίγες και αρκετά παρωχημένες. Εν τω μεταξύ, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα την τελευταία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του βιοτικού επιπέδου και έτσι πολλά νοικοκυριά αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη χρήση καυσόξυλων για να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Αυτό μπορεί να φαίνεται καλό εκ πρώτης όψεως, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως προς την υιοθέτηση τους. Στην πραγματικότητα όμως, η μετάβαση στη χρήση καυσόξυλου οδήγησε σε σοβαρή αύξηση της παράνομης υλοτομίας. Παρά τις πολυάριθμες και συχνές αναφορές των μέσων ενημέρωσης, λείπουν έγκυρα επιστημονικά στοιχεία.

Το έργο GREEN FORESEEN, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, έχει δύο κύριους στόχους: να μελετήσει την κατανάλωση καυσόξυλου και άλλων προϊόντων δασικής βιομάζας από τα νοικοκυριά στην Ελλάδα και, με αυτόν τον τρόπο, να θέσει τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου του δασικού τομέα της χώρας (Greek Forest Sector Model – GFSM). Ο πρώτος στόχος θα επιτευχθεί με την εν εξελίξει διεξαγωγή έρευνας της αγοράς βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, καθώς και με την ανάλυση εθνικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα δώσει πληροφορίες για τις διάφορες πτυχές της ζήτησης και της προσφοράς καυσίμων δασικής προέλευσης και θα επιτρέψει τον χαρακτηρισμό του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας. Θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη του GFSM, καθώς το καυσόξυλο αποτελεί πάνω από το 65% της συνολικής παραγωγής ξυλείας στη χώρα. Ο απώτερος στόχος του GFSM θα είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των δασών με προσομοίωση των επιπτώσεων  στον δασικό τομέα διαφόρων μέτρων και αλλαγών στην αγορά προϊόντων δασικής βιομάζας. Ένα υποπροϊόν του GFSM θα είναι η παραγωγή γνώσης και δεδομένων που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από άλλα μοντέλα, όπως το European Forest Information Scenario Model (EFISCEN).ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Έρευνα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: