Ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με την πρόσληψη 300 μονίμων Δασολόγων – Δασοπόνων

Την άμεση δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πρόσληψη 300 μονίμων υπάλληλων Δασολόγων – Δασοπόνων (20 για την κεντρική υπηρεσία – 280 για τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες) ζητεί, ο αρμόδιος για τα δάση, υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ταγαράς, με έγγραφό του προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο.

Αναλυτικά, το σχετικό έγγραφο (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/84620/2396/ 03-09-2020) αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση με προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν την αντικειμενικά αδιαμφισβήτητη υποστελέχωση σήμερα των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και αφετέρου την κρίσιμη χρονική συγκυρία που αφορά τους στόχους – προτεραιότητες για το δασικό τομέα και τα έργα αιχμής και πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα, με συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης και συγκεκριμένα την επιτακτική αναγκαιότητα για την:

  • ολοκλήρωση της αναμόρφωσης και ανάρτησης των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4685/20 (Α ́92), εξέτασης των αντιρρήσεων και στη συνέχεια της κύρωσής τους για το σύνολο της χώρας προς την κατεύθυνση της προάσπισης τόσο του δημοσίου συμφέροντος (φυσικό περιβάλλον, δημόσια περιουσία) όσο και των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις μας ως χώρα,
  • άμεση προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης του ΠΑΑ 2014 – 2020 σε ότι αφορά τα υπομέτρα 8.3 και 8.4 , που αφορούν προτάσεις πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών συνολικού προϋπολογισμού 110.000.000 ευρώ περίπου, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ, καθώς επίσης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τα δασικά μέτρα του ΠΑΑ που μετέπεσαν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο από το αντίστοιχο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013,
  • σύνταξη αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου για το σύνολο της χώρας (103 υπηρεσίες), καθώς και τη σύνταξη ειδικών αντιπυρικών σχεδίων για τις κρίσιμες περιοχές μίξης δάσους – οικισμών,
  • αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικών Υπηρεσιών στο δασικό πεδίο, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος στο εξ ορισμού πολύπλοκο θέμα των δασικών πυρκαγιών,
  • διαχείριση όλων των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας αειφορικά, σύγχρονα και παραγωγικά, μέσω και της θεσμοθέτησης νέων τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαχειριστικών μελετών δασικών οικοσυστημάτων,
  • πιστοποίηση αειφορικής διαχείρισης δασών και παραγόμενων δασικών προϊόντων και τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης,
  • ολοκλήρωση των διαδικαστικών προϋποθέσεων έναρξης του έργου «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής (ΣΑΠ)»
  • άμεση ανταπόκριση των Δασικών Υπηρεσιών σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και υποδομών, εντός των νέων σύντομων προθεσμιών που τίθενται στο ν. 4685/20,
  • μελέτη και εκτέλεση ορεινών υδρονομικών έργων, με σκοπό την αποφυγή των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στα κατάντη,
  • μελέτη και εκτέλεση έργων και εργασιών βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων μέσω των Έργων και εργασιών των προτεινόμενων έργων υποδομής στις Βοσκήσιμες Γαίες από τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης),

θεωρούμε ότι θα πρέπει από κοινού να δρομολογήσουμε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 300 μονίμων υπαλλήλων Δασολόγων – Δασοπόνων (20 για την κεντρική υπηρεσία – 280 για τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες), προκειμένου να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις. Για τις εν λόγω θέσεις είχαν ήδη γίνει οι πρώτες απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ύπαρξη και εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων (σχετική η αρ. πρ. ΓΔΟΥΔΥ/147/24.06.2019 εισήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών).

Παραμένοντας στη διάθεσή σας, για τις περαιτέρω κοινές ενέργειές μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: