Απαγορεύσεις θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιοχές των Δ. Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου

Στην έκδοση τριών αποφάσεων απαγόρευσης θήρας λόγω δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται τo κυνήγι όλων των θηραμάτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα για τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 στις παρακάτω περιοχές:

  1. Εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού 12.147 στρ. καθώς και τη μη καμένη έκταση περιφερειακά αυτών, στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Θαρρουνίων, Τραχηλίου, Κρεμαστού, Μακρυχωρίου και Μανικίων των Δ.Ε. Ταμυνέων και Κονιστρών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου. (Απόφαση Αριθμ. 167226/25.09.2020)
  2. Εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού 5.713 στρ. που περιλαμβάνει την καμένη έκταση από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5.9.2019 καθώς και τη μη καμένη έκταση περιφερειακά αυτής, στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Στουππαίων, Παραδεισίου και Δημοτικής Κοινότητας Μαρμαρίου της Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Εύβοιας, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου. (Απόφαση Αριθμ. 167245/25.09.2020)
  3. Εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού 12.507 στρ. που περιλαμβάνει την καμένη έκταση από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4.7.2019, καθώς και τη μη καμένη έκταση περιφερειακά αυτής, στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Γαβαλά, Αγ. Γεωργίου, της Δημοτικής Κοινότητας Αυλωναρίου, των Δ.Ε. Ταμυνέων και Αυλώνος του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου. (Απόφαση Αριθμ. 167239/25.09.2020)

Όπως αναφέρουν οι σχετικές αποφάσεις «το Δασαρχείο Αλιβερίου, παρακαλείται για την παρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με νέα πρότασή του. Ο οικείος Κυνηγετικός Σύλλογος παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και προειδοποίησης».

Οι εν λόγω εκτάσεις απεικονίζονται με συνεχή μαύρη γραμμή στα αποσπάσματα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας και περιγράφονται ως εξής:

Περιγραφή ορίων

[su_accordion]
[su_spoiler title=”1. Απαγόρευση θήρας στις περιφέρειες των Τ.Κ. Θαρρουνίων, Τραχηλίου, Κρεμαστού, Μακρυχωρίου και Μανικίων” open=”no” style=”fancy”]

(Πατήστε για μεγέθυνση)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ. Η Αφετηρία της οριογραμμής απαγόρευσης άρχεται από διασταύρωση χωματόδρομου με την Επαρχιακή Οδό Χαλκίδας – Μονοδρύου, στο μέσο της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ των Τ.Κ. Τραχηλίου – Κρεμαστού, με ανατολική και στη συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση, σημείο (1), διέρχεται από τη θέση «Λακάτσα» όπου συναντά τα όρια του Χώρου Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων της περιοχής «Γάϊα – Κρεμαστός» (υπ’ αρ. 805/49842/28.3.2019 (Β ́ 1411) απόφασή μας) και στη συνέχεια εφάπτεται με τα όρια αυτά για απόσταση 200m περίπου, σημείο (2). Από το σημείο (2) ακολουθεί χωματόδρομο δεξιά των ορίων του προαναφερόμενου Χώρου Εκγύμνασης με κατεύθυνση βόρεια και εν συνεχεία δυτική, όπου συναντά διασταύρωση με χωματόδρομο στα αριστερά του, σημείο (3). Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί νοητή γραμμή μέχρι να συναντήσει τα όρια του Χώρου Εκγύμνασης στα βράχια της θέσης «Φραγκοσπηλιά», σημείο (4). Εν συνεχεία με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των βράχων στην θέση «Φραγκοσπηλιά», συναντά χωματόδρομο, σημείο (5).
ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ. Από το σημείο (5), αυτός ο χωματόδρομος με κατεύθυνση βορειοδυτική και σε απόσταση 2,3Km περίπου συναντά την Επαρχιακή Οδό Αμαρύνθου – Μονοδρύου ( Μακρυχώρι – Μανίκια), στην είσοδο του οικισμού της Τ.Κ. Μανικίων, σημείο (6). Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση, σε απόσταση 500m διέρχεται από τον οικισμό της Τ.Κ. Μανικίων και εν συνεχεία με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Δεξαμενή», σημείο (7).
ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ. Εν συνεχεία, με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί χωματόδρομο, που οδηγεί στη θέση «Παιδική Χαρά» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, σημείο (8), διέρχεται από το κέντρο του οικισμού και με δυτική και εν συνεχεία νότια κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι την θέση «Μακρυά Λενιά», σημείο (9).
ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ Τέλος, από το σημείο (9) με νοτιοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο, για απόσταση 4,00χλ. Περίπου, όπου διέρχεται βόρεια του οικισμού της Τ.Κ. Θαρρουνίων και συναντά την Επαρχιακή Οδό Χαλκίδας -Μονοδρύου (μεταξύ Θαρρούνια – Τραχήλι), σημείο (10). Εν συνεχεία με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί την Επαρχιακή Οδό Χαλκίδας – Μονοδρύου (Θαρρούνια – Τραχήλι), μέχρι να συναντήσει το σημείο (1) της αφετηρίας.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2. Απαγόρευση θήρας στις περιφέρειες των Τ.Κ. Στουππαίων, Παραδεισίου και Δ.Κ. Μαρμαρίου” style=”fancy”]

(Πατήστε για μεγέθυνση)

Η Αφετηρία της οριογραμμής απαγόρευσης άρχεται από τη θέση «Βρύση Μπέη» Τ.Κ. Στουππαίων, σημείο (1). Εν συνεχεία ακολουθεί νότια κατεύθυνση κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Λεπούρων – Καρύστου μέχρι την Διασταύρωση Μαρμαρίου, σημείο (2). Από εκεί, με κατεύθυνση βορειοανατολική, βόρεια ακολουθεί τον δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Αλέξης της Τ.Κ. Παραδεισίου, σημείο (3). Από το σημείο (3), με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί αμαξιτό δρόμο μέχρι το Μεγάλο Ρέμα στη θέση «Στενό», σημείο (4) και συνεχίζει με κατεύθυνση βορειοδυτική κατά μήκος μικρού ρέματος, διέρχεται από τη θέση «Λογοθέτη» και συνεχίζει με ίδια κατεύθυνση μέχρι το σημείο που τέμνεται με το ρέμα «Ομπόρες», σημείο ( 5). Τέλος, από το σημείο (5) συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοδυτική κατά μήκος του ρέματος «Ομπόρες» μέχρι να καταλήξει στο σημείο (1) της αφετηρίας.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”3. Απαγόρευση θήρας στις περιφέρειες των Γαβαλά, Αγ. Γεωργίου, της Δημοτικής Κοινότητας Αυλωναρίου” style=”fancy”]

(Πατήστε για μεγέθυνση)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ. Η αφετηρία της οριογραμμής απαγόρευσης άρχεται από τον χωματόδρομο που διέρχεται από το ποιμνιοστάσιο του Γ. Ρέτσα στα βορειοανατολικά όρια του οικισμού της Τ.Κ. Γαβαλά, σημείο (1). Εν συνέχεια ακολουθεί βορειοανατολική κατεύθυνση, διέρχεται από τον οικισμό Παλαιοχώρι και Πανωχώρι της Τ.Κ. Δάφνης και συναντά την επαρχιακή οδό Λεπούρων – Κύμης, στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Δάφνης, σημείο (2). Από το σημείο (2), με βόρεια κατεύθυνση, ακολουθεί την επαρχιακή οδό Λεπούρων – Κύμης, για απόσταση 600μ. περίπου, σημείο (3) και από εκεί, με κατεύθυνση βορειοδυτική, διέρχεται από τον οικισμό της Τ.Κ. Λοφίσκου, σημείο (4)
ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ. Από το σημείο (4), με βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να συναντήσει το ρέμα Χόνδρος, σημείο (5) και συνεχίζει, με κατεύθυνση νοτιοδυτική, κατά μήκος του ρέματος για απόσταση 2.000μ. περίπου, σημείο (6).
ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ. Εν συνεχεία, με κατεύθυνση νότια, νοτιοδυτική, ακολουθεί χωματόδρομο, διέρχεται από την διασταύρωση που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγ. Παντελεήμονα σημείο (7) και συνεχίζει σε χωματόδρομο με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση για απόσταση 1200μ. περίπου, όπου συναντά τα όρια του Χώρου Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στη θέση: «Αποκάλυψη» (υπ’ αρ. 2120/132795/22.8.2017 (Β ́3070) απόφαση), σημείο (8). Από το σημείο (8) με νότια κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο που εφάπτεται με τα όρια του προαναφερόμενου Χώρου Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στη θέση: «Αποκάλυψη» και συναντά διασταύρωση που οδηγεί στον οικισμό της Τ.Κ. Γαβαλά, σημείο (9).
ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ Τέλος, από το σημείο (9) με ανατολική κατεύθυνση διέρχεται από τον οικισμό της Τ.Κ. Γαβαλά μέχρι να συναντήσει το σημείο (1) της αφετηρίας. [/su_spoiler]
[/su_accordion]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [7.31 MB]ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: