ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

Στην αποδοχή της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (ΤΣΔ) σχετικά με την προσαρμογή των κτηματικών χαρτών του Ν. 248/1976, ώστε να αναρτηθούν ως δασικοί χάρτες κατά την διαδικασία του άρθρου 153 Ν. 4389/2016, προχώρησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαράς.

Σύμφωνα με την υ.α., το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών κατόπιν επισκόπησης όλων των σχετικών στοιχείων αναφορικά με το ερώτημα της 10ης ΕΠ.Ε.Α. δασικού χάρτη Π.Ε. Χαλκιδικής γνωμοδοτεί ομόφωνα τα εξής:

Α. Επί του (Α) ερωτήματος

Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικού χάρτη συνάδουν με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και νομολογία για την προσαρμογή των καταρτισθέντων με βάση το ν. 248/1976 κτηματικών χαρτών, ώστε αυτοί να θεωρηθούν και να αναρτηθούν ως δασικοί χάρτες. Η νεώτερη κατάσταση κρίνεται με τα πραγματικά δεδομένα τού χρόνου κατάρτισης, θεώρησης και εν τέλει ανάρτησης του δασικού χάρτη και αυτό αφορά σε επανεξέταση της έκτασης και απόδοση και απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης, αναφορικά με τη δημιουργηθείσα και εγκατασταθείσα δασοβιοκοινότητα, εφόσον βέβαια, δεν συντρέχουν οι όροι της παρ. 5δ του άρθρου 29 του ν.3937/2011, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4280/2014, οπότε ο όρος «δεν επανεξετάζεται» αφορά την απεικόνιση της μορφολογίας της έκτασης, θεωρώντας τη ως τελεσιδίκως κριθείσα ως μη δασική.

Ο χαρακτηρισμός, λοιπόν, ως ΑΔ, που απεικονίζουν τα πολύγωνα για τα οποία υπεβλήθη αντίρρηση, θα ήταν σύμφωνος με το θεσμικό πλαίσιο, τη διαμορφωθείσα νομολογία, για τον επιγενομένως, του χαρακτηρισμού στον κτηματικό χάρτη του ν. 248/1976, κτηθέντα δασικό χαρακτήρα (δια της δασικής μορφής) έκτασης και τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικού χάρτη, αν δεν υπήρχαν οι προηγούμενες διοικητικές πράξεις, εκδοθείσες σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ.1 Ι θ και 21 παρ. 10 του ν. 3208/2003.

Και τούτο διότι, το ανωτέρω πλαίσιο οφείλει να εναρμονίζεται με την νομοθεσία χωροταξικού – πολεοδομικού περιεχομένου (παρ. IV.B. ανωτέρω), σύμφωνα με την οποία τα εγκριτικά προεδρικά διατάγματα των ΕΣΧΑΔΑ επέχουν θέση σχεδίου πόλης και, συνεπώς, εντός των περιοχών που καθορίζονται από τα όρια αυτών δεν ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Εξ αυτού του λόγου, το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ, δια του οποίου καθορίζονται οι όροι δόμησης και χρήσεων γης του συγκεκριμένου ακινήτου (επίδικης εδαφικής έκτασης), κατισχύει έναντι του επιγενομένως δασικού χαρακτήρα εκ της εγκατασταθείσας και αναπτυχθείσας δασοβιοκοινότητας.

Επομένως, εν προκειμένω λόγοι ασφάλειας δικαίου και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου επιτάσσουν η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 5 στοιχ. δ’ του ν. 3937/2011 να ληφθεί υπόψη και να τύχει εφαρμογής κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη. Ακολούθως, ο δασικός χάρτης οφείλει να διορθωθεί, ώστε να αποτυπώσει την κατάσταση που εμφαίνεται στο ΠΔ του ΕΣΧΑΔΑ, το οποίο εξεδόθη λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 29 παρ. 5 στοιχ. δ’ του ν. 3937/2011.

Κατόπιν τούτων, επί του α ερωτήματος το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών αποφαίνεται ότι το σύνολο της έκτασης, που αφορά στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ με την ονομασία «Παλιούρι Χαλκιδικής», υπάγεται στην κατηγορία «σχεδίου πόλης» των τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών, με ένδειξη ΣΠ, ισχυουσών των ειδικότερων όρων που καθορίζονται από αυτό. Επομένως, ο δασικός χάρτης χρήζει διόρθωσης και εναρμόνισης με το ΠΔ του ΕΣΧΑΔΑ, όπως αυτό ισχύει κατόπιν του Πρακτικού Επεξεργασίας του ΣτΕ.

Β. Επί του (Β) ερωτήματος

Aναφορικά με την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών, ειδικά, κατά την προσαρμογή των κτηματικών χαρτών του ν. 248/1976, ώστε να καταστούν δασικοί χάρτες του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, οι οποίοι στη συνέχεια θεωρούνται προς ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων και με δεδομένες τις διατάξεις της παρ. 5 εδ. δ ́ του άρθρου 29 του ν. 3937/2011, τα πολύγωνα που αφορούν σε βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των καταργημένων διατάξεων (άρθρο 10 παρ. 1.Ι.θ και άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3208/2003), λαμβάνουν ένδειξη ΑΑ (Άλλης μορφής/κάλυψης) έκταση στους «Ιστορικούς Ορθοφωτοχάρτες 1945 – 1960» – (Άλλης μορφής/κάλυψης) έκταση στις πρόσφατες Α/Φ, χωρίς να επανεξετάζεται ο χαρακτήρας των εκτάσεων εντός των ορίων των εκδοθεισών βεβαιώσεων, κατά την προσαρμογή των κτηματικών χαρτών.

Ωστόσο, κατά την ανάρτησή τους ως δασικοί χάρτες, πλέον, υποβάλλεται αντίρρηση από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που κατά την κρίση, όπως αυτή διατυπώνεται σε σχετική εισήγηση, της οικείας Διεύθυνσης Δασών υφίστανται πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να τεκμηριωθεί δασικός χαρακτήρας των εκτάσεων (Αρ. 29 παρ. 5 εδ β ́ του ν. 3937/2011) και εφόσον αυτές (οι εκτάσεις) δεν υπάγονται σε κατηγορία των λοιπών διοικητικών πράξεων, που προβλέπονται στο εδ. ζ ́ της παρ. 6 και στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύουν με το άρθρο 48 του ν. 4685/2020.

Η παρ. 5 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016, όπως υλοποιείται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, παρ. ΙΙ6), εφαρμόζεται σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις εκτάσεων, εκτός των ανωτέρω, κατά την προσαρμογή των κτηματικών χαρτών ν. 248/1976 σε δασικούς χάρτες.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/91928/2639/18.11.2020 (ΑΔΑ: 6Χ294653Π8-ΑΟΨ) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών».
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [623.43 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: