Περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρέματος της Πικροδάφνης και κατεδάφιση αυθαίρετων-επικινδύνων κατασκευών

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν διαμαρτυρίας πολίτη για ζητήματα που αφορούσαν την περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρέματος Πικροδάφνης από την απόρριψη αστικών λυμάτων, τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου στερεών αποβλήτων και την καύση αυτών, την παράλειψη συγκράτησης των πρανών και την παράλειψη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε επαφή με τα πρανή της κοίτης του ρέματος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απηύθυνε έγγραφα προς όλες τις συναρμόδιες αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ενέργειες. Κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις των αρμοδίων φορέων για το θέμα. Στη δεύτερη εξ’ αυτών, στις 19.02.20, ήταν παρόντα και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην επίμαχη θέση.

Κατόπιν της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη αποτυπώθηκαν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλήματα και καταβλήθηκαν από κοινού προσπάθειες για την επίλυσή τους. Συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Τομέας Αθηνών) κατόπιν επανειλημμένων αυτοψιών και σχετικών μετρήσεων, στους τελευταίους ελέγχους, δεν διαπίστωσαν διαρροή στα δίκτυα ακαθάρτων. Περαιτέρω, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας προκύπτει ότι προβαίνει σε καθαρισμούς της κοίτης του υδατορέμματος από φερτά υλικά προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή του.

Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης εξέδωσε έκθεση επικινδύνων κτισμάτων, η οποία και επιδόθηκε νομίμως. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα κτίσματα είχαν κριθεί τελεσιδίκως αυθαίρετα. Επίσης, η Τριμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών αποφάνθηκε ότι αυτά είναι επικίνδυνα από στατικής και δομικής άποψης, συνδεόμενα άμεσα με την ευστάθεια του πρανούς του ρέματος. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Δ/νση ΠΕΧΩ, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών) απέστειλε σειρά εγγράφων καταλήγοντας ότι: «δεν τίθεται θέμα δυνατότητας ή μη διάθεσης συνεργείων, αλλά υποχρέωσης του Δήμου Π. Φαλήρου να εκτελέσει την εν λόγω κατεδάφιση…».

Προσφάτως, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενημέρωσε την Αρχή ότι κατόπιν τήρησης όλης της τυπικής διαδικασίας ο Δήμος παρουσία μελών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Δήμου, της ΥΔΟΜ Ελληνικού-Αργυρούπολης και της Αστυνομίας, πραγματοποίησε κατεδάφιση των τελεσεδίκως κριθέντων αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών, στις 23.11.20.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Αστυνομία και δεν ευρέθησαν να διαμένουν άτομα εντός των κτισμάτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού με σαφείς υποχρεώσεις του αναδόχου να καθαιρέσει τις αυθαίρετες – επικίνδυνες κατασκευές, να προβεί στην αποκομιδή των ΑΕΚΚ (προβλεπόμενης της διαχείρισής τους από ΣΕΔ), να απομακρύνει τον εκτεταμένο όγκο λοιπών αποβλήτων που ήταν συγκεντρωμένα στη συγκεκριμένη έκταση και τέλος να επαναφέρει τα πρανή, την κοίτη και το ευρύτερο περιβάλλον στην πρότερη μορφή τους κατά το πέρας των εργασιών (καθόσον ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί πρόσβαση για τα μηχανήματα από την κοίτη του ρέματος) υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και σύμπνοια όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος.

https://www.synigoros.gr


 ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: