Απαγόρευση θήρας κατά την περίοδο έντονων χιονοπτώσεων σε Φθιώτιδα και Αιτωλοακαρνανία

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών Αιτωλοακαρνανίας και Φθιώτιδας με τις οποίες απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Φθιώτιδας.

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

[Απόφαση 216976/02.12.2020  (Β´ 5553) Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας]
Απαγόρευση θήρας στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
“Απαγορεύουμε τη θήρα όλων των ειδών της άγριας πανίδας εντός ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2020-2021, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) με κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση και τον ολικό παγετό, εξαιτίας των οποίων, τα θηράματα καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στο πλαίσιο άσκησης της θήρας.
Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.
Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας το ν.δ. 86/1969 και το ν.δ. 996/1971, ν. 177/1975, την υπ’ αρ. 441985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 8353/276/Ε.103/23.2.2012 απόφαση (Β ́ 415).
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, των κυνηγετικών συλλόγων, των μελών κυνηγετικών οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε Έλληνα πολίτη.
….
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021…”

Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας

[Απόφαση 210513/11.11.2020 (Β´ 5686) Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας]
 «Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται στα όρια της Π.Ε. Φθιωτιδας ,κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2020-2021»
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 σε περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, που έχουν κύριο χαρακτηριστικό την χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής, ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69 & 996/71, του Ν. 177/75, της αριθ. 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όμοιας.
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας,των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων θήρας, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο Πολίτη.
….
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο φύλλο της κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 28.12.2020
ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: