Δ/νση Δασών Γρεβενών: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου για δημόσιες συμβάσεις

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Δασών Γρεβενών, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2021,

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους ανά κατηγορία έργων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή στις ειδικότερες εργασίες αυτών:

– ΟΔΟΠΟΙΙΑ
– ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην Δ/νση Δασών Γρεβενών, Διοικητήριο Γρεβενών, ΤΚ 51100, στο Ισόγειο, εώς και Τετάρτη, 17-2-2021.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα ή αντίγραφο Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημοσίου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.), το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

pdfΠρόσκληση

Πληροφορίες στo τηλ. 24623.533 κ. Βαρσάμη Αγορίτσα και στο τηλ. 24623.53390 κ. Ζήση Αθηνά.

.


.

.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: