Δ/νση Δασών Λέσβου: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Από τη Διεύθυνση Δασών Λέσβου, ανακοινώνεται ότι με την 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) ταυτάριθμη απόφασή της, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και στη διαδρομή,(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο Δασικός Χάρτης των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’) όπως ισχύει.

Για τον εν λόγω Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις ηλεκτρονικά κατά του περιεχομένου του. Επισημαίνεται ότι αντιρρήσεις δέχεται για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική, αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 27η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδό της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Λέσβου, τα οποία είναι:

  1. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Μυτιλήνη: (θα λειτουργεί στο Δασονομείο Μυτιλήνης) ταχ. δ/νση: Κουντουριώτη 79, 1ος όροφος, Τ.Κ.: 81131, τηλ.: 2251350982, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr
  2. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Καλλονή: (θα λειτουργεί στο Δασονομείο Καλλονής) Τ.Κ.: 81107, τηλ.: 2253022206, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxkalloni@apdaigaiou.gov.gr
  3. ΣΥΑΔΧ με έδρα τη Μύρινα: (θα λειτουργεί στο Δασονομείο Μύρινας) ταχ. δ/νση: Μπότσαρη 3, Τ.Κ.: 81400, τηλ.: 2254023390, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlimnos@apdaigaiou.gov.gr

Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.

Η χωρική αρμοδιότητα των ΣΥΑΔΧ επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο Διευθυντής Δασών Λέσβου

Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, MSc

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) Ανάρτηση δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Δείτε την ημερομηνία που θα αναρτηθεί ο δασικός χάρτης κάθε περιοχής

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣLoader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [228.63 KB]

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: