Η Επιτροπή Φύση 2000 προτείνει την απόσυρση του άρθρου 219 του σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000

Η Επιτροπή Φύση 2000 ως κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας εκφράζει τον ιδιαίτερο σκεπτικισμό της και διαπιστώνει με ανησυχία τη συμπερίληψη στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκεκριμένου άρθρου (υπ’ αριθμόν 219), το οποίο προβλέπει τον κατά παρέκκλιση σχεδιασμό υπο-περιοχών προστασίας εντός των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο μεμονωμένων «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος».

Η εν λόγω πρόβλεψη

  • προτείνεται χωρίς τεκμηρίωση,
  • δεν συνάδει με τον ορθολογικό σχεδιασμό των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων μέσα σε μία προστατευόμενη περιοχή, ο οποίος πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  • δυσχεραίνει την διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης και την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για όλες τις περιοχές Natura 2000, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
  • αναμένεται να αυξήσει το διοικητικό βάρος και την περιπλοκότητα εφαρμογής τους.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Φύση 2000 προτείνει την απόσυρση του άρθρου 219.

Επιπλέον, η Επιτροπή Φύση 2000 εκ νέου υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης του έργου των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, που θα συμβάλουν καθοριστικά στη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών και θα θέσουν το πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στη βιοποικιλότητα.


 ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: