Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών: 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου (Δασολογίας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Δασοπονίας)

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης ισάριθμων Έργων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και για τις τέσσερις προσκλήσεις είναι η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.Έργο: ΜΥΩΞΟΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Παρακολούθηση των ειδών Dryomys nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βιουνομυωξός)”, Ακρωνύμιο: ΜΥΩΞΟΙ.

Πτυχίο: ΠΕ Δασολογίας ή ΠΕ Βιολογίας ή ΠΕ Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έργο: Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Έργου “Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310”.  

Πτυχίο: ΑΤΕΙ Δασοπονίας ή ΑΕΙ Δασολογίας ή ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έργο: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β Ομάδα περιοχών 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β Ομάδα περιοχών”.  

Πτυχίο: ΠΕ Δασολογίας ή ΠΕ Βιολογίας ή ΠΕ Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έργο: ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας”, Ακρωνύμιο: ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.  

Πτυχίο: ΠΕ Δασολογίας ή ΠΕ Βιολογίας ή ΠΕ Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: