Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον νέο νόμο που απειλεί τις περιοχές Natura 2000

Με επιστολή τους προς τον ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργίνιους Σινκεβίτσιους, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν σειρά από παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα από τον νόμο 4782/2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Στην επιστολή τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγράφουν μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Επισημαίνουν μάλιστα ότι το άρθρο 218 του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έρχεται να συμπληρώσει μια ιδιαίτερα κακή εικόνα εφαρμογής των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για σοβαρότατη καθυστέρηση θέσπισης μέτρων προστασίας για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το πρόσφατο αίτημα EU PILOT για σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της προαναφερθείσας οδηγίας και τώρα το απαράδεκτο άρθρο 218 του ν. 4782/2021 δείχνουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση εφαρμογής των εθνικών υποχρεώσεων προστασίας της βιοποικιλότητας.

Το άρθρο 218 του ν. 4782/2021, σε συνδυασμό και με διατάξεις του ν. 4685/2020, μπορεί να οδηγήσει στην αποσάθρωση της όποιας προστασίας παρεχόταν έως σήμερα στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι οργανώσεις ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις ενέργειες παρότρυνσης της Ελλάδας για αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για την προστασία των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, επισπεύδοντας τις διαδικασίες παράβασης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να αιτηθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σημαντικής επίπτωσης στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας, μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας που θα εγγυώνται την καλή κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και ειδών και την ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών.

Οι οργανώσεις τονίζουν πως οι εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς έχουν φέρει με δραματικό τρόπο στην επιφάνεια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την άρρηκτη διασύνδεσή του με την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, όχι μόνο ως νομική υποχρέωση της χώρας, αλλά και ως ένα από τα σημαντικότερα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν την επιστολή προς τον Επίτροπο:ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Φρονώ ό,τι πρωταρχικά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οφείλουν να ζητήσουν να διερευνηθεί η ορθή εφαρμογή του ενωσιακού Δικαίου αναφορικά με την υπόδειξη για ένταξη των υφιστάμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων επιστημονικών κριτηρίων ως και η αποδοχή ένταξης των συγκεκριμένων περιοχών από τις τοπικές κοινωνίες είναι τα βασικά ζητούμενα του δικαίου της ΕΕ για την προστασία της απειλούμενης βιοποικιλότητας εντός «γνήσιων» περιοχών Natura.
    Ο τρόπος δράσης των περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά την άποψή μου, για επόμενες και παρεπόμενες δράσεις εθνικής πολιτικής, όπως η παρούσα, αφήνει υπόνοιες επιδίωξης να χαρακτηριστεί τμηματικά ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα σε μία γιγαντιαία, αλλά μη γνήσια Natura. Αν δεν αναθεωρηθεί η υπάρχουσα οριοθέτηση του δικτύου με την απένταξη περιοχών, το αρμόδιο υπουργείο και η όποια κυβέρνηση βρεθεί στην εξουσία την κρίσιμη ώρα του απολογισμού για τη σκοπιμότητα διάθεσης των κοινοτικών πόρων θα βρεθεί στην πολύ δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που εκτός των άλλων θα κρίνει και την περιβαλλοντική εθνική αξιοπρέπεια

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: