Xenios: Μία συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων

Το Xenios (https://xenios-project.eu/) είναι ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών για την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος –οι οποίες είναι συγχρόνως ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους– συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Το Xenios φιλοδοξεί να συνδυάσει την ενίσχυση της ασφάλειας με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στους εν λόγω χώρους, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου η οποία θα παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία στους επισκέπτες.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02219). Η ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από  πέντε Ερευνητικούς Φορείς (Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας – ΚΕΜΕΑ, Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης)  και δύο επιχειρήσεις (Creative PeopleRealiscapeTyporama).

Το XENIOS προτείνει λύσεις για:

  • την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των περιοχών.
  • την υποστήριξη αυτών σε θέματα διαχείρισης των μέσων και μεθόδων προστασίας τόσο των επισκεπτών, όσο και του περιβάλλοντος χώρου από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.

Οι Δυνατότητες του Συστήματος Xenios:

  • Διαδικτυακή διάθεση –σε εξουσιοδοτημένους φορείς και οργανισμούς (π.χ., ΕΟΤ, ΥΠΠΟ, ΓΓΠΠ, φορείς διαχείρισης χώρων)– χαρτών πρόβλεψης επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους για τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας, σε πολλαπλές χωρικές και χρονικές κλίμακες.
  • Δυνατότητα προσομοίωσης της χωρικής συμπεριφορά της πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο για το σχεδιασμό της πρόληψης και τη λήψη μέτρων προστασίας για τον χώρο και τους επισκέπτες του.
  • Ανίχνευση πρόδρομων φαινομένων που αυξάνουν περιστασιακά τον κίνδυνο (π.χ., αυξημένος αριθμός επισκεπτών σε θέσεις αυξημένου κινδύνου).
  • Καταγραφή και αδιάλειπτη παρακολούθηση του συνολικού αριθμού και της κατανομής των επισκεπτών στον χώρο, ενημέρωσής τους μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) για σημεία προσοχής ή ενδιαφέροντος και αποστολή προειδοποιήσεων και οδηγιών σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου ή προβλήματος.
  • Δυνατότητα ο φορέας ή η υπηρεσία διαχείρισης του χώρου να λαμβάνει κλήσεις ανάγκης από επισκέπτες, προσδιορίζοντας αυτόματα τη θέση και στοιχεία του καλούντος.
  • Πλήρη οδηγό τουριστικών αξιοθέατων του χώρου, με φωτογραφικό υλικό και τρισδιάστατες απεικονίσεις σημείων/αντικειμένων ενδιαφέροντος, που παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες μέσω της εφαρμογής κινητού.

Καθώς το σύστημα XENIOS έχει αρθρωτή δομή (modular), έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει μελλοντικά πρόβλεψη και άλλων κινδύνων (κεραυνοί, ανεμοστρόβιλοι, χιονοστιβάδες, κτλ.) με την ανάπτυξη των κατάλληλων αρθρωμάτων (modules).

Οι περιοχές πιλοτικής εφαρμογής του έργου είναι ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και ο Αρχαιολογικός Χώρος του Δίου όπου φορέας υποδοχής είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Xenios μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του έργου.

 ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: