Ανθρώπινη Διαχείριση των Σπονδυλωτών Εισβλητικών-Ξενικών Ειδών στην Ευρώπη – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

(iucn.org)

Στο πλαίσιο του έργου «Αναγνώριση, Αξιολόγηση, Κοινή Χρήση και Διάδοση των Βέλτιστων Πρακτικών για την Ανθρώπινη Διαχείριση των Εισβλητικών Ξενικών Ειδών» που υλοποιείται από την IUCN, έχει σχεδιαστεί ερωτηματολόγιο για να εντοπιστούν ορθές πρακτικές για την ανθρώπινη διαχείριση 22 σπονδυλωτών εισβλητικών-ξενικών ειδών (ΕΞΕ) της Ευρώπης.

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι: https://onsubject.limequery.net/392715

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο σύνδεσμο της IUCN:

https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias

Τα ξενικά ή μη γηγενή είδη είναι ζώα, φυτά ή άλλοι οργανισμοί που εισάγονται από τον άνθρωπο, είτε εκ προθέσεως είτε κατά λάθος, αλλά και με φυσικό τρόπο, σε περιοχές πέραν της φυσικής τους γεωγραφικής εξάπλωσης. Τα ξενικά είδη που αναπτύσσουν πληθυσμούς οι οποίοι προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, θεωρούνται «εισβλητικά» είδη. Λόγω της αύξησης της κίνησης των ανθρώπων και των αγαθών σε όλον τον κόσμο, η εισαγωγή ειδών σε νέες περιοχές θεωρείται μια από τις σημαντικότερες απειλές που προκαλούν απώλεια της βιοποικιλότητας. Τα εισβλητικά-ξενικά είδη (ΕΞΕ) έχουν επίσης έντονο αρνητικό αντίκτυπο στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος, στις οικονομικές δραστηριότητες και στον άνθρωπο.

Το έργο αυτό, υλοποιείται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπώντας στην παροχή στήριξης στην ανθρώπινη διαχείριση των σπονδυλωτών ΕΞΕ, και φιλοδοξεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εφικτά μέτρα διαχείρισης για την εξάλειψη, τον έλεγχο και την καταστολή του πληθυσμού τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους στη βιοποικιλότητα, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. Το έργο προβλέπει δράσεις για την κωδικοποίηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα ΕΞΕ, τα μέτρα διαχείρισης των ΕΞΕ και θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή διημερίδας από εμπλεκόμενους φορείς της Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περιφερειακός εμπειρογνώμονας του έργου, για την Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ο Δημήτριος Μπακαλούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

 


 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Έρευνα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: