Διαχείριση υπερπληθυσμού αγριόχοιρου σε περιοχές ΟΤΑ της Π.Ε Θεσσαλονίκης

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ καλεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους της περιοχής να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση του υπερπληθυσμού αγριόχοιρου στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Α.Υ. της Α.Δ.Μ.Θ αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, για την άμεση διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αγριόχοιρων που κινούνται ανεξέλεγκτα σε κατοικημένες περιοχές εντός των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας- Χορτιάτη, Καλαμαριάς και Παύλου Μελά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων στις περιοχές αυτές και με αφορμή τις πρόσφατες τηλεφωνικές ενημερώσεις και καταγγελίες, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσουν το πλαίσιο που καθορίζουν οι πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδίως:

1. Η με στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23-1-2021 (ΦΕΚ 283/Β΄) Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 20-9-2021 η διάρκεια ισχύος της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/6.08.2019 «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (ΦΕΚ 3139 Β΄) και επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου.

Επισημαίνουμε τους ειδικούς χειρισμούς που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης στις περιπτώσεις διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων σε κατοικημένες περιοχές (δεδομένου ότι το θέμα δεν είναι αμιγώς δασικό) και στην ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού των Δασικών Υπηρεσιών με άλλες καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στην προσπάθεια των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι απαραίτητο να συνδράμουν οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς (οι υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας, της ΕΛ.ΑΣ κλπ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μετά από σχετική ενημέρωση τους από το Δασαρχείο, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

2. Η κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους» (ΦΕΚ 313 Β΄)

Πέραν των ανωτέρω είναι απαραίτητο να ληφθούν τα εξής μέτρα:

1. Να παραταθεί η εκδοθείσα «Δασική Απαγορευτική Διάταξη» του οικείου Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με βάση την οποία απαγορεύεται η χορήγηση τροφής και γενικότερα η έκθεση στο περιβάλλον υπολειμμάτων τροφής και απορριμμάτων. Η χορήγηση και ανεύρεση τροφής από τους αγριόχοιρους είναι η σημαντικότερη αιτία προσέλκυσης τους στις αστικές ή περιαστικές περιοχές. Η έκδοση Δ.Α.Δ από τα οικεία Δασαρχεία θα λειτουργήσει κυρίως ως αυστηρή, γραπτή σύσταση προς τους κατοίκους.

2. Να συνεργαστούν οι Δασικές Υπηρεσίες με τους οικείους Δήμους και την Περιφέρεια Μακεδονίας για τη λήψη συνοδευτικών μέτρων που θα αφορούν:

Στην τοποθέτηση ειδικών κάδων (ασφαλείας) απορριμμάτων στην περιοχή του δήμου ή και ευρύτερα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιθεωρηθούν οι υπάρχοντες κάδοι στην περιοχή και να αντικατασταθούν όπου χρειάζεται.

Στον περιορισμό της έκθεσης υπολειμμάτων τροφής εκτός κάδων με τη συστηματική περισυλλογή τους (εντατικοποίηση περισυλλογής – ενημερώσεις δημοτών).

Στη βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους που υπάγονται αντίστοιχα στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας, κυρίως στις περιοχές που έχουν παρατηρηθεί αγριόχοιροι.

Στην τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών πινακίδων (οδικής σήμανσης) για τη μείωση των ορίων ταχύτητας και την πιθανή αλληλεπίδραση με αγριόχοιρους (περιορισμό κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων).

3. Ο σχεδιασμός κατά περίπτωση των μέτρων από τις Δασικές Υπηρεσίες να γίνει μετά από συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους οικείους Δήμους, την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Θεσσαλονίκης και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, ώστε να εξασφαλίζονται και οι απαραίτητοι πόροι από τους οικείους προϋπολογισμούς ενός εκάστου, να παρέχονται οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και να υπάρχει άμεση ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

4. Να συνεχιστεί η συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και τους τοπικούς Κυνηγετικούς Συλλόγους για την υλοποίηση των προαναφερομένων ιδίως για τη συγκρότηση των συνεργείων ή των ομάδων κυνηγών που προβλέπονται καθώς και την εκπόνηση μελέτης καταμέτρησης του πληθυσμού των αγριόχοιρων, ώστε να υπάρχουν επαρκή πληθυσμιακά δεδομένα.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα κατά περίπτωση ισχύοντα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», καθώς και τυχόν επιπρόσθετα ειδικότερα περιοριστικά μέτρα προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για την Περιφερειακή Θεσσαλονίκης όπου και θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός (https://eody.gov.gr/neos koronaios-covid-19/).

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες και τη σχετική ενημέρωσή μας.»
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: