Η Διεύθυνση Δασών Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

5 Ιουνίου 2021 – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Η 5η Ιουνίου είναι ημέρα αφιερωμένη στο Περιβάλλον, μια ημέρα αναγνώρισης και ευαισθητοποίησης, η οποία ορίστηκε από τον ΟΗΕ το 1972 για να θυμίζει στο παγκόσμιο κοινό τη σημασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και το σεβασμό που του οφείλουμε.

Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αφιερώνεται σε ένα θέμα που επικεντρώνει την προσοχή του κοινού σε μια ιδιαίτερα πιεστική περιβαλλοντική ανησυχία. Το έτος 2021, το θέμα του εορτασμού επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, με τη θεματική να εστιάζει στο τρίπτυχο «Επανασχεδιασμός. Αναδημιουργία. Αποκατάσταση» (Reimagine. Recreate. Restore). Παγκόσμιος οικοδεσπότης των εορτασμών της ημέρας αυτής ορίστηκε τo Πακιστάν, που μας καλεί να βάλουμε στην ατζέντα της ερχόμενης δεκαετίας την αποκατάσταση και την αναγέννηση των οικοσυστημάτων του πλανήτη μας. Ένα σχέδιο όπως αυτό απαιτεί τη συνέργεια όλων —κρατών, φορέων και πολιτών— για τη δημιουργία ενός συνεκτικού ιστού προσεγγίσεων και δράσεων, άρρηκτα συνδεδεμένου με τα οικοσυστήματα της Γης.

Η Π.Ε. Χανίων, η Κρήτη και ευρύτερα η χώρα μας είναι από τις πλουσιότερες σε βιολογική ποικιλότητα περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο, με ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα της βιοποικιλότητάς της, όπως ο υψηλός ενδημισμός στις περισσότερες ζωικές και φυτικές ομάδες. Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση (στενο-ενδημικά, π.χ. σε μια μόνο νησίδα) και συνεπώς είναι πολύ ευαίσθητα σε πιέσεις και αλλοιώσεις. Τα δασικά οικοσυστήματα, χαρακτηριστικά, έχουν ως γνώρισμά τους τη μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι λειτουργίες και τα οφέλη των δασικών οικοσυστημάτων, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση του κλίματος και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η συμβολή του ως χώρος αναψυχής, αισθητικής απόλαυσης και ρυθμιστή στην ανθρώπινη υγεία, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και οδήγησαν σε νέες πρακτικές διαχείρισης των οικοσυστημάτων. Παρόλ’ αυτά όμως, βρίσκονται κάτω από συνεχείς πιέσεις και κινδύνους υποβάθμισής τους, τόσο από μεμονωμένες δραστηριότητες, όπως παράνομες εκχερσώσεις, ρύπανση, υπερβόσκηση και δασικές πυρκαγιές, όσο και από την πίεση της σταδιακής κλιματικής αλλαγής η οποία αποτελεί παράγοντα παγκόσμιας κλίμακας.

Οι προσπάθειες της Διεύθυνσης Δασών Χανίων ως προς την επίτευξη του στόχου, στα πλαίσια της Εθνικής μας Πολιτικής, όπως αυτή έχει εκφραστεί από την εγκεκριμένη Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014–2029, την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση 2018-2038, καθώς και της Σύμβασης-Πλαίσιο Των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) , ενισχύονται με πολλαπλές δράσεις.

Η συμμετοχή της Δ/νσης Δασών Χανίων σε προγράμματα και δράσεις αποκατάστασης είναι ενεργή και διαρκής. Πρόκειται για έργα όπως οι διαχειριστικές δράσεις με σκοπό την επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης του φυτικού είδους προτεραιότητας της Οδηγίας των Οικοτόπων, όπως μεταξύ άλλων το Androcymbium rechingeri, που στοχεύουν στην προστασία και βελτίωση των χώρων εξάπλωσής τους, με ελαφρά έργα περίφραξης, αλλά και έργα αναδάσωσης οριακών εδαφών, τα οποία λόγω συνθηκών ανάπτυξης της βλάστησης και ανθρωπογενών πιέσεων δέχονται ισχυρές πιέσεις. Παράλληλα, άλλα έργα και δράσεις στοχεύουν και στην αποκατάσταση βιοτόπων ειδών της πανίδας, όπως των σπηλαίων για τα χειρόπτερα και των ανοιχτών βιοτόπων του σπιζαετού (Aquila fasciata), με προγράμματα σποράς. Μέσω έργων και δράσεων όπως αυτά, στοχεύουμε στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, με είδη που αποτελούν και ενισχύουν τον φυσικό πλούτο της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας μας.

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καλεί σε διαρκή ευαισθητοποίηση για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου και των οικοσυστημάτων της Π.Ε. Χανίων, τόσο με ατομικές όσο και με συλλογικές δράσεις και παραμένει διαχρονικά ενεργός συνέταιρος προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και στην αειφόρο αποκατάσταση των φυσικών μας οικοσυστημάτων.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: