Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα την Αθήνα

Στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), με έδρα την Αθήνα, για τα έτη 2021 – 2022, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, με την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/57553/3532/14-6-2021 απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών με έδρα την Αθήνα, με τα εξής μέλη:

1) Την Μαρία Σωμαράκη, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Αθήνας, με αναπληρώτριά της την Ευφροσύνη Σωζοπούλου, πρόεδρο Εφετών Αθηνών.

2) Την Μαρία Τρίκα, Εφέτη Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αναστάσιο Σάββα, Εφέτη Αθηνών.

3) Την Χαρίκλεια Τσαγγαρού, Εφέτη Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαγδαληνή Φαχουρίδου, Εφέτη Αθηνών.

4) Την Γιολάντα Παπαρούνη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Σωτηρία Κοσμά, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

5) Τον Γεράσιμο Παπαγεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγου με Α ́ βαθμό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Βασιλόπουλο, της ίδιας Υπηρεσίας του ίδιου κλάδου και βαθμού.

6) Τον Ιωάννη Ζιάζιαρη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Δασολόγο, με Α ́βαθμό προϊστάμενο του Δασαρχείου Καπανδριτίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Αγγελόπουλο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής, του ίδιου κλάδου και του ίδιου βαθμού.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζεται η Παρασκευή Αργυριάδου, Δασοπόνος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Νάτση, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και βαθμού Β ́

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2022.

 


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: