Επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στην πυρκαγιά στα δάση και στις προστατευόμενες περιοχές

Μανώλης Καπάνταης,
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος,
τ. Δ/ντης Πρασίνου

Η επέλαση της κακοκαιρίας «ΜΗΔΕΙΑ», οι διαρκείς μεταβολές του καιρού καθώς και η τελευταία πυρκαγιά στην Κορινθία δημιούργησαν αρκετούς προβληματισμούς και συζητήσεις για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δάση, στις δασικές εκτάσεις και στις προστατευόμενες περιοχές. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία στην ελληνική βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκαν πολλά δεδομένα από την έρευνα για την περιοχή της Καλιφόρνια, που οι κλιματικές συνθήκες ομοιάζουν με πολλές περιοχές της χώρας μας. 

Σημασία αυτής της έρευνας

Η αυξημένη δραστηριότητα των δασικών πυρκαγιών στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες δεκαετίες, συνέβαλε στη διαδεδομένη καταστροφή των δασών, στις εκπομπές άνθρακα, και σε σημαντικές δαπάνες καταστολής πυρκαγιάς.

Αν και πολλοί παράγοντες βοήθησαν την πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας πυρκαγιάς, η παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας και η ξηρασία έχουν αυξήσει σημαντικά την ξηρότητα της καυσίμου ύλης σε περίοδο πυρκαγιάς, ενισχύοντας ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανάφλεξης στα δασικά συστήματα.

Παρατηρούμε ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο, προκάλεσε πάνω από το ήμισυ των τεκμηριωμένων αυξήσεων της ξηρότητας της καυσίμου ύλης, από τη δεκαετία του 1970 και διπλασίασε τη συσσώρευση δασικών πυρκαγιών από το 1984.

Αυτή η ανάλυση δείχνει ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να ενισχύει χρονικά τις δυνατότητες για δραστηριότητα δασικών πυρκαγιών των Δυτικών ΗΠΑ ενώ η καύσιμος ύλη δεν θα περιορίζεται. Η αυξημένη δραστηριότητα των δασικών πυρκαγιών στις δυτικές ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) τις τελευταίες δεκαετίες πιθανότατα ενεργοποιήθηκε από διάφορους παράγοντες, όπως:

– η μη πρόληψη της καταστολής της πυρκαγιάς

– η επέκταση των οικισμών σε δασικές περιοχές

– η φυσική κλιματική μεταβλητότητα και

– η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα μοντελοποιημένες κλιματικές προβλέψεις, για να εκτιμηθεί η συμβολή της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στις παρατηρούμενες αυξήσεις ξηρότητας σε οκτώ μετρήσεις καυσίμου ύλης και σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έλλειμμα πίεσης υδρατμών, ή VPD, είναι η διαφορά (έλλειμμα) μεταξύ της ποσότητας υγρασίας στον αέρα και της ποσότητας υγρασίας που μπορεί να διατηρήσει ο αέρας όταν είναι κορεσμένος. Μόλις ο αέρας κορεστεί, το νερό θα συμπυκνωθεί για να σχηματίσει σύννεφα, δροσιά ή μεμβράνες νερού πάνω από τα φύλλα. Αυτή είναι η τελευταία περίπτωση που καθιστά το VPD σημαντικό για τη ρύθμιση του θερμοκηπίου. Εάν σχηματιστεί μια μεμβράνη νερού σε ένα φύλλο φυτού, γίνεται πολύ πιο ευαίσθητο στο να σαπίσει. Από την άλλη πλευρά, καθώς αυξάνεται το VPD, το φυτό πρέπει να αντλεί περισσότερο νερό από τις ρίζες του. Στην περίπτωση μοσχευμάτων, το φυτό μπορεί να στεγνώσει και να πεθάνει. Για το λόγο αυτό, το ιδανικό εύρος για VPD σε ένα θερμοκήπιο είναι από 0,45 kPa έως 1,25 kPa, ιδανικά για περίπου 0,85 kPa. Κατά γενικό κανόνα, τα περισσότερα φυτά αναπτύσσονται καλά σε VPD μεταξύ 0,8 και 0,95 kPa. Στην οικολογία, είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής πίεσης υδρατμών και της πίεσης υδρατμών κορεσμού σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σε αντίθεση με τη σχετική υγρασία, το έλλειμμα πίεσης ατμών έχει μια απλή σχεδόν ευθεία σχέση με το ρυθμό εξατμισοδιαπνοής και άλλα μέτρα εξάτμισης.

Οι ανθρωπογενείς αυξήσεις της θερμοκρασίας και του ελλείμματος πίεσης υδρατμών αύξησαν σημαντικά την ξηρότητα της καυσίμου ύλης στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες και, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2015, συνέβαλαν δε σε αύξηση κατά 75% σε περισσότερες δασικές περιοχές, που βιώνουν υψηλή πυκνότητα καυσίμου σεζόν (> 1 σ) και κατά μέσο όρο επιπλέον εννέα ημερών ετησίως, με υψηλό δυναμικό πυρκαγιάς.

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αντιστοιχούσε στο 55% των παρατηρούμενων αυξήσεων της ξηρότητας καυσίμου ύλης από το 1979 έως το 2015 στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ, επισημαίνοντας τόσο την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή όσο και τη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος ως σημαντικούς συντελεστές στην αύξηση του δυναμικού των πυρκαγιών τις τελευταίες δεκαετίες . Υπολογίζεται ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο, συνέβαλε σε επιπλέον 4,2 εκατομμύρια εκτάρια ανάφλεξη δασικής πυρκαγιάς, κατά την περίοδο 1984-2015, διπλασιάζοντας σχεδόν την επιφάνεια περιοχής δασικής πυρκαγιάς που αναμενόταν από απουσία της. Η φυσική μεταβλητότητα του κλίματος θα συνεχίσει να εναλλάσσεται μεταξύ της διαμόρφωσης και της σύνθεσης των ανθρωπογενών αυξήσεων στην ξηρότητα της καυσίμου ύλης, αλλά η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει αναδειχθεί ως κινητήρια δύναμη της αυξημένης δραστηριότητας των δασικών πυρκαγιών και θα συνεχίσει να το κάνει εάν αντίστοιχα η καύσιμη ύλη δεν περιορίζεται. Ευρείες αυξήσεις στη δραστηριότητα πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένων των καμένων περιοχών, του αριθμού των μεγάλων πυρκαγιών και της διάρκειας της πυρκαγιάς, έχουν τεκμηριωθεί στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και σε άλλες εύκρατες περιοχές (Ευρώπης) και στα οικοσυστήματα μεγάλου γεωγραφικού πλάτους τον τελευταίο μισό αιώνα. Η αύξηση πυρκαγιών στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ συνέπεσε με τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την πυρκαγιά .Η ισχυρή διετής συσχέτιση μεταξύ της δραστηριότητας των δασικών πυρκαγιών και της ξηρότητας της καυσίμου ύλης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, καθώς και οι παρατηρούμενες αυξήσεις του ελλείμματος πίεσης υδρατμών (VPD) , των δεικτών κινδύνου πυρκαγιάς και του ελλείμματος του κλίματος (CWD) τις τελευταίες δεκαετίες, παρουσιάζουν ένα συναρπαστικό επιχείρημα ότι η κλιματική αλλαγή συνέβαλε στις πρόσφατες αυξήσεις της πυρκαγιάς. Προηγούμενες μελέτες έχουν εμπλέξει την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή (ACC) ως συμβολή στην παρατηρούμενη και προβλεπόμενη αύξηση της δραστηριότητας πυρκαγιάς παγκοσμίως και στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες αλλά καμία μελέτη δεν έχει ποσοτικοποιήσει τον βαθμό στον η ACC έχει συμβάλει στην παρατηρούμενη αύξηση της δραστηριότητας πυρκαγιάς στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ.

Οι αλλαγές στη δραστηριότητα της πυρκαγιάς λόγω του κλίματος, διαμορφώνονται από τη συνύπαρξη αλλαγών στη διαχείριση και τη χρήση της γης και την ανθρώπινη δραστηριότητα (Οικισμοί σε δασικές περιοχές) που επηρεάζουν την καύσιμο ύλη, την ανάφλεξη και την καταστολή. Η μη πρόληψη της καταστολής πυρκαγιών του εικοστού αιώνα στα δάση των δυτικών ηπειρωτικών ΗΠΑ, συνέβαλε στην αύξηση του φορτίου καυσίμου ύλης και του δυναμικού πυρκαγιάς σε πολλές τοποθεσίες, αυξάνοντας ενδεχομένως την ευαισθησία της περιοχής που καίγεται λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας και στις αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Το κλίμα επηρεάζει το δυναμικό των πυρκαγιών κυρίως μέσω της διαμόρφωσης της αφθονίας της καυσίμου ύλης σε περιβάλλοντα περιορισμένης κατανάλωσης της και μέσω της διαμόρφωσης της ξηρότητας της σε περιβάλλοντα περιορισμένης ευφλεκτότητας. Περιορίζουμε την προσοχή μας στις κλιματικές διαδικασίες που προωθούν την ξηρότητα καυσίμου ύλης που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά συμπεριφοράς πυρκαγιάς ανάφλεξης τοπίου, ευφλεκτότητας και εξάπλωσης πυρκαγιάς μέσω αποξήρανσης καυσίμου ύλης σε κυρίως δασικά οικοσυστήματα περιορισμένης ευφλεκτότητας, στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη οκτώ μετρήσεις ξηρότητας καυσίμου που έχουν καθιερωμένες άμεσες διασυνδετικές σχέσεις με καμένη επιφάνεια σε αυτήν την περιοχή.

Υπολογίστηκαν τέσσερις μετρήσεις από μηνιαία δεδομένα για το 1948-2015:

  1. πιθανή εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ETo),
  2. VPD,
  3. CWD
  4. Δείκτης ξηρασίας Palmer (PDSI). Οι άλλες τέσσερις μετρήσεις είναι ημερήσιοι δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς που υπολογίζονται για το 1979-2015: (v) δείκτης καιρού πυρκαγιάς (FWI) από το καναδικό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς, (vi) στοιχείο απελευθέρωσης ενέργειας (ERC) από το εθνικό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς των ΗΠΑ , (vii) Δείκτης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς McArthur (FFDI) και (viii) Δείκτης ξηρασίας Keetch – Byram (KBDI)

Αυτές οι μετρήσεις περιγράφονται περαιτέρω στα υλικά και τις μεθόδους και τις υποστηρικτικές πληροφορίες.

Η ξηρότητα της καυσίμης ύλης υπήρξε κυρίαρχος παράγοντας της περιφερειακής και υποπεριφερειακής διαχρονικής μεταβλητότητας στην περιοχή των δασικών πυρκαγιών στις δυτικές ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή η μελέτη αξιοποιεί αυτές τις σχέσεις και επιδιώκει συγκεκριμένα να προσδιορίσει τα μέρη της παρατηρούμενης αύξησης της ξηρότητας της καυσίμου ύλης και της έκτασης που καίγεται στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ που οφείλονται στη διαχρονική μεταβλητότητα και των οκτώ μετρήσεων ξηρότητας καυσίμου ύλης κατά μέσο όρο στις δασικές εκτάσεις των δυτικών ΗΠΑ συσχετίστηκε σημαντικά (R2 = 0,57-0,76, P <0,0001) με τον λογάριθμο της ετήσιας δασικής έκτασης των δυτικών ΗΠΑ που καίγεται για το 1984-2015 από το πρόγραμμα Monitoring Trends in Burn Severity (MTBS) για την περίοδο 1984-2014 και στο Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) για το 2015. Το ρεκόρ της τυποποιημένης ξηρότητας καυσίμου ύλης ήταν κατά μέσο όρο στις οκτώ μετρήσεις (εφεξής, ο μέσος όρος όλων των μετρικών) αντιπροσωπεύει το 76% της διακύμανσης στην καταγραφή καμένης περιοχής, με σημαντικές αυξήσεις και στις δύο καταγραφές για την περίοδο 1984-2015. Η συσχέτιση μεταξύ της ξηρότητας καμένης επιφάνειας, της καυσίμου ύλης και της περιοχής εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών παραμένει εξαιρετικά σημαντική (R2 = 0,72, μέτριας μέσης τιμής) μετά την αφαίρεση των τάσεων γραμμικών-λιγότερων τετραγώνων για κάθε χρονική σειρά για την περίοδο 1984-2015, υποστηρίζοντας τη μηχανική σχέση μεταξύ της ξηρότητας καυσίμου ύλης και της δασικής πυρκαγιάς.

Επομένως, οι ταυτόχρονες αυξήσεις της ξηρότητας της καυσίμου ύλης και της δασικής πυρκαγιάς για πολλές δεκαετίες θα σχετίζονται επίσης μηχανικά με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Υπολογίζουμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας το Coupled Model Intercomparison Project, Phase 5 (CMIP5) multimodel, μέσες αλλαγές στη θερμοκρασία και την τάση υδρατμών μετά τους Williams et al.. Αυτή η προσέγγιση ορίζει την επίδραση της κλιματικής αλλαγής για οποιαδήποτε δεδομένη τοποθεσία ως το μέσο πολλαπλών μοντέλων (μοντέλα 27 CMIP5) 50-y χαμηλό πέρασμα-φιλτραρισμένο αρχείο μηνιαίων ανωμαλιών θερμοκρασίας και πίεσης υδρατμών σε σχέση με το βασικό σημείο του 1901.

Άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις σε μεταβλητές όπως η βροχόπτωση, ο άνεμος ή η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί επίσης να συνέβαλαν σε αλλαγές στην ξηρότητα καυσίμου ύλης, αλλά οι ανθρωπογενείς συνεισφορές σε αυτές τις μεταβλητές κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης μας είναι λιγότερο βέβαιες . Αξιολογούμε τις διαφορές μεταξύ των μετρήσεων ξηρότητας καυσίμου που υπολογίστηκαν με το ρεκόρ παρατήρησης και εκείνων που υπολογίστηκαν με παρατηρήσεις που αποκλείουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής για τον προσδιορισμό της συμβολής του στην ξηρότητα καυσίμου.

Για να αποκλείσουμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, την αφαιρούμε από την ημερήσια και μηνιαία θερμοκρασία και την τάση υδρατμών, αφήνοντας όλες τις άλλες μεταβλητές αμετάβλητες και διατηρώντας τη χρονική μεταβλητότητα των παρατηρήσεων. Η συμβολή της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις αλλαγές στην ξηρότητα καυσίμου ύλης εμφανίζεται για ολόκληρες τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, περιορίζουμε την εστίαση της απόδοσης και της ανάλυσής μας σε δασικά περιβάλλοντα των δυτικών ΗΠΑ Οι ανθρωπογενείς αυξήσεις της θερμοκρασίας και η VPD συνέβαλαν σε μια τυποποιημένη (σ) αύξηση της μέσης οξύτητας καυσίμου κατά μέσο όρο για δασικές περιοχές +0,6 σ (εύρος +0,3 σ έως +1,1 σ και στις οκτώ μετρήσεις) για την περίοδο 2000-2015 (Εικ 2). Βρήκαμε παρόμοια αποτελέσματα με προϊόντα ανάλυσης (μέση αύξηση της μέσης ξηρότητας καυσίμου κατά +0,6 σ για δύο σύνολα δεδομένων επαναλύσεως που εξετάστηκαν.

Μεταξύ των μετρήσεων ξηρότητας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις που συνδέονται με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής ήταν για το VPD και το ETo επειδή η διαχρονική μεταβλητότητα αυτών των μεταβλητών οφείλεται κυρίως στη θερμοκρασία για μεγάλο μέρος της περιοχής μελέτης . Αντίθετα, το PDSI και το ERC έδειξαν πιο συγκρατημένες αυξήσεις της ACC στην ξηρότητα καυσίμου, επειδή αυτές οι μετρήσεις επηρεάζονται περισσότερο από τη μεταβλητότητα της καθίζησης.

Η μέση ξηρότητα καυσίμου στις δασικές περιοχές των Δυτικών ΗΠΑ έδειξε σημαντική αύξηση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με γραμμική τάση +1,2 σ (95% εμπιστοσύνη: 0,42-2,0 σ) στο all-metric μέσο για το 1979-

Η συνολική μέση συνεισφορά της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής από το 1901 ήταν +0,10 σ έως το 1979 και +0,71 σ έως το 2015. Η ετήσια έκταση των δασικών εκτάσεων με υψηλή ξηρότητα καυσίμου (> 1 σ) αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 1948-2015, κυρίως από το 1979

Η μέση ετήσια επιφάνεια της δασικής έκτασης που παρατηρήθηκε με υψηλή ξηρότητα κατά την περίοδο 2000-2015 ήταν 75% μεγαλύτερη για τη μέτρηση όλων των μετρικών (+ 27% έως + 143% μεταξύ των μετρήσεων) από την περίπτωση που αποκλείστηκε η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. θετικές τάσεις στην ξηρότητα καυσίμου ύλης για το 1979-2015 σε δασικές εκτάσεις παρατηρήθηκαν για όλες τις μετρήσεις .Οι θετικές τάσεις στην ξηρότητα καυσίμου ύλης παραμένουν μετά την εξαίρεση την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η υπόλοιπη τάση ήταν σημαντική μόνο για το ERC.

Η ανάλυσή μας δείχνει ότι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει 54% της αύξησης της διάρκειας της σεζόν πυρκαγιάς και στο μέσο όρο (15–79% για μεμονωμένες μετρήσεις).

Αύξηση 17,0 d ετησίως υψηλού δυναμικού πυρκαγιάς παρατηρήθηκε για το 1979-2015 στο all-metric μέσο (αύξηση 11,7-28,4 d για μεμονωμένες μετρήσεις), υπερδιπλάσιο του ρυθμού αύξησης που υπολογίστηκε από μετρήσεις που αποκλείουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής Αυτό μεταφράζεται σε μέσο όρο επιπλέον 9 ημερών (7,8–12,0 d) ετησίως υψηλού δυναμικού πυρκαγιάς κατά την περίοδο 2000–2015 λόγω της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής.

Οι αυξήσεις της ξηρότητας των καυσίμων που οφείλονται στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ότι έχουν προσθέσει .2 4,2 εκατομμύρια εκτάρια (εμπιστοσύνη 95%: 2,7-6,5 εκατομμύρια εκτάρια) της δασικής πυρκαγιάς των δυτικών ΗΠΑ κατά την περίοδο 1984-2015, παρόμοια με τις συνδυασμένες περιοχές της Μασαχουσέτης και του Κονέκτικατ, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής διαμορφωμένης επιφάνειας που έχει καεί προέρχεται από τη μέση ξηρότητα καυσίμου.

Η επανάληψη αυτού του υπολογισμού για μεμονωμένες μετρήσεις ξηρότητας καυσίμου ύλης αποφέρει συνεισφορές της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής 1,9-4,9 εκατομμυρίων εκταρίων, αλλά οι περισσότερες μεμονωμένες μετρήσεις ξηρότητας καυσίμου ύλης είχαν ασθενέστερους συσχετισμούς με την καμένη περιοχή και, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλοι διακομιστές για την απόδοση καμένης περιοχής. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής που επιβάλλει στην ξηρότητα καυσίμου ύλης αυξήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμβάλλοντας .05,0 (εμπιστοσύνη 95%: 4,2–5,9) φορές περισσότερη καμένη περιοχή το 2000–2015 από το 1984–1999. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000–2015, η περιοχή που εξαναγκάστηκε από την επίδραση της κλιματικής αλλαγής με καύση πιθανότατα υπερέβη την αναμενόμενη επιφάνεια λόγω της απουσίας της.

Μια πιο συντηρητική μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιεί τη σχέση μεταξύ της καμένης περιοχής και της ξηρότητας καυσίμου ύλης (2) εξακολουθεί να δείχνει σημαντική επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην συνολική καμένη περιοχή, με μείωση 19% (εμπιστοσύνη 95%: 12–24%) στην αναλογία της συνολικής καμένης επιφάνειας που αποδίδεται σε αυτήν.

Η απόδοσή της έρευνας υποθέτει ρητά ότι οι ανθρωπογενείς αυξήσεις της ξηρότητας της καυσίμου ύλης είναι προσθετικές στην έκταση της πυρκαγιάς που θα προέκυπτε από τη φυσική κλιματική μεταβλητότητα κατά την περίοδο 1984-2015. Επειδή η επίδραση της ξηρότητας καυσίμου ύλης στην καμένη περιοχή είναι εκθετική, η επιρροή μιας δεδομένης δύναμης της κλιματικής αλλαγής είναι μεγαλύτερη σε μια ήδη ξηρή περίοδο πυρκαγιάς όπως το 2012 Οι ανθρωπογενείς αυξήσεις της ξηρότητας της καυσίμου ύλης αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν τις πιο εμφανείς επιπτώσεις τους όταν επιτίθενται σε φυσικές ακραίες κλιματικές ανωμαλίες. Αν και πολλές μελέτες έχουν προβλέψει αλλαγές στην καμένη περιοχή κατά τον 21ο αιώνα λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν γνωρίζουμε άλλες μελέτες που έχουν προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή της κλιματικής αλλαγής στην πρόσφατη καμένη δασική περιοχή στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. παράγοντες έχουν προκαλέσει αύξηση της ξηρότητας της καυσίμου ύλης και της δασικής πυρκαγιάς από τη δεκαετία του 1970.

Εστιάζοντας αποκλειστικά στις άμεσες επιπτώσεις την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ξηρότητα καυσίμου ύλης, δεν αντιμετωπίζουμε αρκετούς άλλους τρόπους με τους οποίους η επίδραση της κλιματικής αλλαγής το μπορεί να έχει επηρεάσει τη δραστηριότητα των πυρκαγιών. Για παράδειγμα, οι μετρήσεις οξύτητας καυσίμου που χρησιμοποιήσαμε ενδέχεται να μην καταλάβουν επαρκώς το ρόλο της υδρολογίας χιονιού στο βουνό στην υγρασία του εδάφους. Ούτε λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητα κεραυνού, η οποία μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας Επίσης, δεν λαμβάνουμε υπόψη το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς από αλλαγές στη βιομάζα / καύσιμος ύλη λόγω αυξήσεων του ατμοσφαιρικού CO2, θνησιμότητας βλάστησης που προκαλείται από ξηρασία ή εστιών εντόμων.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε τον αντίκτυπο της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην πυρκαγιά ως ανεξάρτητος από τις επιπτώσεις της διαχείρισης της πυρκαγιάς (π.χ. πολιτικές καταστολής και χρήσης πυρκαγιάς), ανάφλεξη, κάλυψη γης (π.χ. ανάπτυξη του οικιστικού αστικού χώρου) και αλλαγές της βλάστησης πέρα από τον βαθμό στον οποίο διαμορφώνονται η σχέση μεταξύ ξηρότητας καυσίμου ύλης και δασικής πυρκαγιάς.

Αυτοί οι παράγοντες πιθανότατα έχουν προσθέσει στην περιοχή που καίγεται στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ και πιθανώς ενίσχυσε την ευαισθησία της δραστηριότητας των πυρκαγιών στην κλιματική μεταβλητότητα και τις αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Δεδομένης της ισχυρής εμπειρικής σχέσης μεταξύ της ξηρότητας της καυσίμου ύλης και της δραστηριότητας των πυρκαγιών που εντοπίστηκαν εδώ και σε άλλες μελέτες και οι σημαντικές αυξήσεις στην ξηρότητα της καυσίμου ύλης στις δυτικές ΗΠΑ και στη διάρκεια της σεζόν πυρκαγιάς τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό φαίνεται σαφές από την εμπειρία.

Συμπεράσματα

Από τη δεκαετία του 1970, οι ανθρωπογενείς αυξήσεις της θερμοκρασίας και του ελλείμματος πίεσης υδρατμών έχουν αυξήσει την ξηρότητα καυσίμου ύλης στα δάση των δυτικών ηπειρωτικών ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου πάνω από το ήμισυ των παρατηρούμενων αυξήσεων στην ξηρότητα καυσίμου ύλης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτές οι ανθρωπογενείς αυξήσεις της ξηρότητας της καυσίμου ύλης διπλασίασαν περίπου τη δασική πυρκαγιά των Δυτικών ΗΠΑ πέρα ​​από εκείνη που αναμενόταν από τη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος κατά την περίοδο 1984-2015. Η αυξανόμενη επιρροή επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην ξηρότητα της καυσίμου ύλης αναμένεται να προωθήσει όλο και περισσότερο το δυναμικό των πυρκαγιών στα δάση των Δυτικών ΗΠΑ τις επόμενες δεκαετίες και να θέσει απειλές για τα οικοσυστήματα, τον προϋπολογισμό άνθρακα, την ανθρώπινη υγεία και τους προϋπολογισμούς καταστολής πυρκαγιάς από ανθεκτικά στη φωτιά τοπία .

Αν και οι περιορισμοί της καυσίμου ύλης είναι πιθανό να προκύψουν τελικά λόγω της αυξημένης δραστηριότητας πυρκαγιάς , αυτή η διαδικασία δεν έχει ακόμη διαταράξει ουσιαστικά τη σχέση μεταξύ της δασικής πυρκαγιάς των δυτικών ΗΠΑ και της ξηρότητας. Αναμένουμε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και οι συναφείς αυξήσεις της ξηρότητας της καυσίμου ύλης θα επιβάλουν μια ολοένα και πιο κυρίαρχη και ανιχνεύσιμη επίδραση στην δασική πυρκαγιά των Δυτικών ΗΠΑ τις επόμενες δεκαετίες, ενώ η καύσιμος ύλη θα παραμείνει άφθονη.

Οι αναφορές σε σχήματα και εικόνες αναφέρονται στην πρωτότυπη δημοσίευση

ΠΗΓΗ: Impact of anthropogenic climate change on wildfire across western US forests.
John T. Abatzoglou and A. Park Williams

https://www.pnas.org/content/113/42/11770

Οι προστατευόμενες περιοχές

Οι προστατευόμενες περιοχές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη συμβολή στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι επί του παρόντος ανεπαρκώς αναγνωρισμένος στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και πολιτικών. Προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών ως φυσικών, οικονομικά αποδοτικών λύσεων στην κλιματική αλλαγή και να ξεκινήσει μια διαδικασία καλύτερης υλοποίησης των δυνατοτήτων μετριασμού και προσαρμογής των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, πρέπει να ξεκινήσει το έργο «Φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή: ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών», χρηματοδοτούμενο από υπουργείου Περιβάλλοντος όπου η Δασική Υπηρεσία θα έχει πρωτεύοντα ρόλο. Το έργο να στοχεύει στην ενσωμάτωση του ρόλου των προστατευόμενων περιοχών ως φυσικών λύσεων για την κλιματική αλλαγή σε εθνικές στρατηγικές του τομέα και την επικοινωνία με διεθνείς συμβάσεις, π.χ. συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής και προστασίας από δασικές πυρκαγιές.

1. Ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών ως απάντηση στην αλλαγή του κλίματος

Αν και μόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως τέτοιος, οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της παγκόσμιας αντίδρασης στην αλλαγή του κλίματος. Παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βοηθώντας την κοινωνία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής διατηρώντας βασικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται οι άνθρωποι.

2.Υφιστάμενες προκλήσεις

Η υποβάθμιση και η απώλεια του οικοσυστήματος είναι μία από τις κύριες αιτίες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντιπροσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Dudley, et al., 2010). Λόγω της καταστροφής και της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων, ορισμένα οικοσυστήματα μπορούν να αλλάξουν από τις δεξαμενές άνθρακα σε πηγές άνθρακα. Για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής απαιτούνται προσαρμοστικές αντιδράσεις διαχείρισης. Η υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συνέβαλε παγκοσμίως στη σημαντική αύξηση των πλημμυρών και των άγριων πυρκαγιών παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1940. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι οικονομικές απώλειες από καταστροφές που προκλήθηκαν από το κλίμα έχουν αυξηθεί 10 φορές και η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών από πλημμύρες, καταιγίδες, παλιρροιακές αυξήσεις, ξηρασίες και χιονοστιβάδες αναμένεται να αυξηθούν. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να εντείνει τις ελλείψεις πόσιμου νερού, τροφίμων και παραδοσιακών φαρμάκων. Η έλλειψη τροφίμων και νερού πιθανότατα θα είναι απρόβλεπτη και μερικές φορές σοβαρή. Η κλιματική αλλαγή είναι επίσης πιθανό να επιδεινώσει την εξάπλωση ορισμένων ασθενειών, όπως η ελονοσία, η λεϊσμανίαση και ο κίτρινος πυρετός. Όλα αυτά θα αυξήσουν το κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πιο ευάλωτες κοινότητες, καθώς και το κόστος διατήρησης και αποκατάστασης του οικοσυστήματος.

Προτεινόμενα μέτρα

Αναφέρουμε ενδεικτικά μέτρα

  1. Άμβλυνση της αντιπυρικής περιόδου.
  2. Δασοκομικοί χειρισμοί απομάκρυνσης εύφλεκτης βιομάζας για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
  3. Εκπαίδευση των πολιτών για το συντονισμό ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης αντιμετώπισης πυρκαγιών.
  4. Μέτρα αντιπυρικής προστασίας σε σπίτια και οικισμούς που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

* Οι φωτογραφίες είναι της Κατερίνας Αλαφογιάννη (δασολόγος Ε.Δ.Ε.), που εκτελεί έργο αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή του Σχινιά.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική έρευνα, Προστατευόμενες περιοχές, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: