Υλοποίηση προγράμματος ΟΑΕΔ για τις Δασικές Υπηρεσίες – 700 θέσεις για οκτώ μήνες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαμέσου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και κατόπιν στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας – Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα δράση προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για επτακόσιους (700) συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ για οκτώ (8) μήνες.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά τόσο τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και κυρίως τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, διαμέσου των επτά (7) Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και των οικείων Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, καθώς και :

  • Τρεις (3) Διευθύνσεις Αναδασώσεων
  • Πενήντα τέσσερις (54) Διευθύνσεις Δασών Νομών (23 Διευθύνσεις άνευ Δασαρχείων και 31 Διευθύνσεις μετά Δασαρχείων),
  • Ογδόντα (80) Δασαρχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα αφορούν κυρίως στις κρίσιμες, για τις Δασικές Υπηρεσίες, ειδικότητες των ΠΕ Δασολόγων Γεωτεχνικών & ΤΕ Δασοπόνων, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ καλεί τους άνεργους πτυχιούχους να εγγραφούν άμεσα στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

 


 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: