Ανοιχτή επιστολή υπαλλήλων Δασαρχείου Ιωαννίνων προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος

Το σύνολο των υπηρετούντων Δασολόγων και Δασοπόνων του Δασαρχείου Ιωαννίνων εκφράζει την απογοήτευσή του και την έντονη διαμαρτυρία του για τις μεθοδεύσεις συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων δια των οποίων επιδιώκεται η κατάργηση των δελτίων μεταφοράς ως παραστατικό έγγραφο διακίνησης συγκεκριμένης κατηγορίας δασικών προϊόντων.

Παρά τις κατ’ επανάληψη εκφρασμένες απόψεις μας για την ανάγκη της διατήρησης του μέτρου ως του μοναδικού για την άσκηση ελέγχου για την πάταξη της παράνομης μεταφοράς δασικών προϊόντων, ο Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το αριθ. 53276/18.05.2021 έγγραφό του προς τις Δ/νσεις Δασών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και τα Δασαρχεία Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Μετσόβου, παρερμηνεύοντας ένα απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος αντιφατικού περιεχομένου, απαίτησε την προσαρμογή των Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων των υπηρεσιών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτό, παραβλέποντας την Δασική Νομοθεσία που κατισχύει σε κάθε αντίθετη άποψη. Μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος και μέχρι την στιγμή σύνταξης της παρούσας καμία υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε παρά τις ασκηθείσες πιέσεις.

Για να προστατεύσει το τρωθέν κύρος του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ο Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων με την αριθ. 73757/29.06.2021 δ/γή του που συνιστά απειλή άσκησης πειθαρχικών μέτρων απαιτεί μόνο από το Δασαρχείο Ιωαννίνων, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπηρεσίας μας, την αναπροσαρμογή της ισχύουσας Δασικής Αστυνομικής Διάταξης μέχρι την Δευτέρα 05.07.2021.

Παρακαλούμε κ. Υφυπουργέ για την άμεση παρέμβασή σας διότι η υπηρεσία μας θα πάψει να έχει την δυνατότητα του ελέγχου της νομιμότητας των διακινούμενων δασικών προϊόντων με καταστροφικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα άσκησης των καθηκόντων της για την καταπολέμηση της λαθροϋλοτομίας και τηνπροστασία του Δασικού Περιβάλλοντος της περιοχής μας.

Οι υπογράφοντες

(ακολουθούν οι υπογραφές του συνόλου των Δασολόγων και Δασοπόνων του Δασαρχείου Ιωαννίνων)

 


 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: