Π.δ. 50/2021: Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα 50/2021 με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το Μητρώο Αξιολογητών ΜΠΕ που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο καταχωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ (εφεξής Αξιολογητές ΜΠΕ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων οι Αξιολογητές ΜΠΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου περιέχει και ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης των Αξιολογητών ΜΠΕ.

Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του Αξιολογητή ΜΠΕ.

Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση μόνον οι περιβαλλοντικές αρχές που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Μητρώο φορέων έργων η περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων είναι εκκρεμής και η ΜΠΕ ενδέχεται να υπαχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 16 του ν. 4014/2011.

Οι Αξιολογητές ΜΠΕ ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά από πιστοποίηση των προσόντων τους, χορήγηση άδειας και εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών ΜΠΕ. Για να πιστοποιηθεί και να αδειοδοτηθεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα παρακάτω κωλύματα:

  1. να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ βαθμίδας στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  2. να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για το Πεδίο Πιστοποίησης ως προς το οποίο ζητεί να αδειοδοτηθεί.
  3. να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού.
  4. να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Για να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ απαιτείται να έχει εκπονήσει τα δέκα (10) έτη πριν από την υποβολή του αιτήματός του τουλάχιστον έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ και εμπίπτουν στο Πεδίο ή στα Πεδία Πιστοποίησης που επιλέγει ή να έχει εκπονήσει αντίστοιχες αξιολογήσεις ως Αξιολογητής ΜΠΕ ή να έχει εκπονήσει τουλάχιστον έξι (6) ΜΠΕ και αξιολογήσεις ΜΠΕ αθροιστικά.

Σχετικό αρχείο:
Π.δ. 50/2021 (Α’ 126) Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [155.56 KB]

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Αλλες φωτογραφήσεις έχει το Π.Δ.50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; σαν δεν ντρεπόμαστε λιγάκι………..χάθηκε κάθε έννοια αξιών και ηθικής……………………..Ντροπή και μόνο………………….

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: