Εντατικοποίηση ελέγχων από τα περίπολα της Δασικής Υπηρεσίας

Αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με ελλιπείς ελέγχους σε ότι αφορά παράνομες υλοτομίες και παράνομα διακινούμενη δασική ξυλεία έγινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειες και με έγγραφο-οδηγία που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος, Κ. Αραβώσης, εφιστά τη προσοχή των δασικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διενέργεια περιπόλων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας.

Τονίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων αυτών που πρέπει να περιλαμβάνουν τη στενή συνεργασία με:

– την Ελληνική Αστυνομία, τόσο σε επίπεδο συνοριοφυλακής όσο και σε επίπεδο ελέγχων στους Εθνικούς οδικούς άξονες αλλά και του λοιπού οδικού δικτύου.

– το προσωπικό των πυλών εισόδου της χώρας, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων (Τελωνεία).

– το ΣΔΟΕ, για τη διενέργεια κοινών ελέγχων ιδίως στα σημεία πώλησης (μάντρες, αποθήκες).

– το Λιμενικό Σώμα, για τη διακίνηση των προϊόντων στις νησιώτικες περιοχές, σύμφωνα με την αριθ. 140964/148/24.05.2016 εγκύκλιο Γενικής Δ/νσης Δασών του ΥΠΕΝ.

– το προσωπικό των ΟΤΑ.

Ιδιαίτερα, αναφέρει το έγγραφο, εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:

«Παρακαλούμε εντός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άρτια συνεργασία και οργάνωση των προληπτικών αλλά και κατασταλτικών ελέγχων, για την εποπτεία του έργου των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, συνεισφέροντας παράλληλα με μέσα και προσωπικό όπου απαιτείται. Εξυπακούεται ότι όταν κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να συγκαλούνται άμεσα συσκέψεις με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων πρόληψης, με ευθύνη των Συντονιστών ή των Γενικών Διευθυντών Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων», καταλήγει το έγγραφο. ◼

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/3689/233/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΙ4653Π8-ΠΙΘ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021
Εγκύκλιος 136953/5132/14-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ) Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων − Παράνομης κλαδονομής − Παράβασης δασικών αστυνομικών διατάξεων.
ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ (Β´ 2872) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.
ΚΥΑ 135279/159/12-1-2016 (ΦΕΚ Β´ 83) Καθορισμός Αρμοδίων Αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 «περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 «περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου “περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: