ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Έναρξη λειτουργίας Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων


Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Κ. Αραβώσης, καλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να προχωρήσουν στην άμεση έναρξη της λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων για τις αναρτήσεις δασικών χαρτών που υλοποιήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020.

Αναλυτικά η εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/73737/2677/03.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ4653Π8-ΦΘΓ):

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας ΕΠ.Ε.Α.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν της έκδοσης της (7) σχετικής (επισυνάπτεται), και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων για τις αναρτήσεις δασικών χαρτών που υλοποιήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, παρακαλούμε για την άμεση έναρξη της λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α. έχει καθοριστεί και περιγράφεται λεπτομερώς στα παραπάνω σχετικά.

Ενημερώνουμε, επίσης, ότι η διαβαθμισμένη πρόσβαση των ΕΠ.Ε.Α. στις ηλεκτρονικές εφαρμογές επεξεργασίας και υποβολής αντιρρήσεων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», παρέχεται με την έκδοση των σχετικών κωδικών από τον φορέα, και οι οποίοι προωθούνται από εμάς με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προέδρου κάθε επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα της απαιτούμενης υποδομής τους, για την άρτια λειτουργία τους από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, επισημαίνεται η αναγκαιότητα τακτικής τροφοδοσίας των ΕΠ.Ε.Α. με επαρκή αριθμό αντιρρήσεων, για την επίτευξη των, κατ’ ελάχιστο, θεσμικών προβλέψεων λειτουργίας τους (παρ. 8 άρθρο 18 ν. 3889/2010).

Τέλος, σημειώνουμε ότι η έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της εξέτασης αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ορθολογικής περαίωσης του έργου των δασικών χαρτών που οδηγεί στην κύρωσή τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ

ΣΧΕΤ:

1. Άρθρο 18 ν. 3889/2010 όπως ισχύει μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 49 ν. 4685/2020.
2. H 146776/2459/21.10.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Β ́ 3532) και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.”, όπως ισχύει.
3. Η 94828/2723/02.10.2020 (Β ́ 4525) «Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92).» Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η 125557/3591/30.12.2020 (ΥΟΔΔ 1106) Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει».
5. Η 38126/1341/20.04.2021 Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων «Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.», (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ).
6. Το 31138/1131/01.04.2021 Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος «Μητρώο αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α.».
7. Η 216.3.4/2021 Απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου «Εισήγηση για τις λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών», (ΑΔΑ: Ω5Ο046Ψ844-ΡΛΠ).
8. Το 182999/1135/23.05.2019 «Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων», (ΑΔΑ: 61Ρ74653Π8-5ΕΛ).
9. Το 165792/225/19.01.2018 «Οδηγίες Ομαδοποίησης Αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.», (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ).

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/73737/2677/03.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ4653Π8-ΦΘΓ): Έναρξη λειτουργίας ΕΠ.Ε.Α.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [633.81 KB]ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: