ΟΦΥΠΕΚΑ – Ένα «παρόν» όργανο μαμούθ περιβαλλοντικής πολιτικής

ΟΦΥΠΕΚΑ
Ένα «παρόν» όργανο μαμούθ περιβαλλοντικής πολιτικής
Άρθρα 27 – 43 ν. 4685/2020

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Στις αριστοτεχνικές ρυθμίσεις του ν. 4685/2020 περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για τον «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», «ΟΦΥΠΕΚΑ». Οι ρυθμίσεις είναι υποδειγματικά εκτεταμένες και έχουν ως αποτέλεσμα ένα όργανο μαμούθ, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα (βέβαια) την Αθήνα.

Κατά το άρθρο 27, παρ. 2, ν. 4685/2020, «Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του Οργανισμού του, του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του, καθώς και των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης». Αυτή η λειτουργία του «προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος» προφανώς πρέπει να είναι ενεργός και αποτελεσματική από τη σύστασή του. Άρα και για το καλοκαίρι του 2021.

Ερώτημα αναδύεται, αν ο «ΟΦΥΠΕΚΑ» πρόλαβε να ασχοληθεί με τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2021, δεδομένου όντος ότι σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4, ν. 4685/2020 «Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Μάλλον, λόγω της νεότητάς του, φαίνεται ότι δεν έχει προλάβει. Αλλιώς, πρέπει να του αποδοθεί μια πρώτη τεράστια αποτυχία, δεδομένης της «παμμεγίστης» καταστροφής.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021 δεν υπάρχει καμία αναφορά στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Στο άρθρο 27, παρ. 5, ν. 4685/2020 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι αυτές έχουν ήδη κατακαεί. Πρόκειται για είκοσι (20) ενότητες αρμοδιοτήτων, που ως σύνολο προκαλούν δέος, για όποια φυσικά πρόσωπα αναλαμβάνουν το σχετικό σύνθεμα λειτουργημάτων. Το ίδιο ισχύει και για την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, όπου καταγράφονται άλλες ένδεκα (11) ενότητες αρμοδιοτήτων «για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Σύνολο ενοτήτων (20 + 11) τριάντα μία (31). Έργο που φαντάζει υπεράνθρωπο. Εύγε σε όσους το αναλαμβάνουν.

Μία από τις αρμοδιότητες είναι το ότι «Συντάσσει ετήσια έκθεση, με την οποία αποτιμά την κατάσταση του περιβάλλοντος της Χώρας και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαμβάνει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα». Η ετήσια έκθεση για το έτος 2021 – αν συνταχθεί – θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Στο άρθρο 26 ν. 46485/2020 εισάγεται ένα υποδειγματικά πολύπλοκο και έκδηλα αναποτελεσματικό Σύστημα Διακυβέρνησης, που διαρθρώνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό συνωστίζονται τουλάχιστον επτά Υπουργεία και ο ΟΦΥΠΕΚΑ.

Εξακολουθούμε να αναζητούμε ακόμη την παρουσία αυτού του «Συστήματος» στις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2021 αλλά και την όποια συμβολή του ΟΦΥΠΕΚΑ. Απορούμε, μάλιστα, για την απουσία του «Συστήματος» από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021. Εξάλλου, δεν αποκλείεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να «ανασχηματισθεί»: ένας καλός οιωνός για την αναδιάταξη στο ορθό![1]

…………….

[1] Μόλις αναρτήθηκε στο dasarxeio.com 29.08.2021 ένα κείμενο, υπό τον τίτλο «Το σχέδιο του Μητσοτάκη για δασοπυρόσβεση – δασοκομάντο».
ΚατηγορίεςΑπόψεις, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: