Ορισμοί ειδικών όρων και εννοιών της Δασικής Διαχειριστικής

Το εγχειρίδιο “Ορισμοί ειδικών όρων και εννοιών της Δασικής Διαχειριστικής” του Φώτη Γαλανού εκδόθηκε το 2002 από τη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην Υπουργείου Γεωργίας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας σημαντικής προσπάθειας για την επεξήγηση και τον ακριβή ορισμό των ειδικών όρων και εννοιών της Δασικής Διαχειριστικής και τη συγκέντρωσή τους σ’ ένα εγχειρίδιο, προκειμένου, όπως αναφέρεται στον πρόλογο της έκδοσης, ν’ αποτελέσει ένα βασικό και εύχρηστο εργαλείο τόσο για φοιτητές, όσο και για δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες, δασεργάτες, δασοκτήμονες και άλλους ενδιαφερομένους.

Πρόλογος

Η Δασική Διαχειριστική σε θεωρητικό επίπεδο και η εφηρμοσμένη Δασική Διαχείριση χρησιμοποιούν πλήθος ειδικών όρων και εννοιών. Η σαφήνεια, η κατανόηση και η γνώση αυτής της ορολογίας αποτελούν προϋπόθεση για την απρόσκοπτη επικοινωνία τόσο μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών όσο και μεταξύ των απασχολούμενων στη δασοπονία δασολόγων, δασοπόνων, δασοφυλάκων, δασεργατών και δασοκτημόνων.

Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι στις διαχειριστικές μελέτες, τους πίνακες υλοτομίας, τις εκθέσεις και τα διάφορα έγγραφα διαχειριστικού περιεχομένου οι όροι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποδίδονται πάντοτε με τη σωστή έννοια και σημασία τους. Αυτό οφείλεται βασικά σε δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αρκετοί όροι δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι στα διάφορα ειδικά συγγράμματα. Ο δεύτερος ότι δεν δίνεται, από τους χρήστες, η απαραίτητη προσοχή για το ακριβές εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων.

Συνέπεια αυτών είναι η ατελής ή λανθασμένη εκμάθηση βασικών όρων και εννοιών της δασικής διαχειριστικής, η δημιουργία σφαλμάτων στις διαχειριστικές μελέτες, η μείωση του κόρους και της αξίας αυτών των μελετών και τέλος οι δυσκολίες στην επικοινωνία και την καλή συνεννόηση όσων ασχολούνται με θέματα διαχείρισης δασών.

Για βελτίωση της κατάστασης κρίθηκε ότι θα ήταν σκόπιμη και άμεσης πρακτικής αξίας μια προσπάθεια για την επεξήγηση και τον ακριβή ορισμό όλων των ειδικών όρων και εννοιών της Δασικής Διαχειριστικής και η συγκέντρωσή τους σ’ ένα εγχειρίδιο, προκειμένου ν’ αποτελέσει ένα βασικό και εύχρηστο εργαλείο τόσο για φοιτητές, όσο και για δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες, δασεργάτες, δασοκτήμονες και άλλους ενδιαφερομένους.

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι το παρόν Γλωσσάριο. Σ’ αυτό επεξηγούνται και ορίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και συντομία οι ειδικοί όροι που χρησιμοποιεί η Δασική Διαχειριστική και οι συγγενείς κλάδοι Δεντρομετρία και Δασοαποδοτική και φυσικά και η εφηρμοσμένη Δασική Διαχείριση. Ορίζονται επίσης αρκετοί όροι της δασοκομικής, τους οποίους χρησιμοποιούν αυτοί οι Τομείς.

Αθήνα, Οκτώβριος 2000

Φώτης Γαλανός

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο [ΕΔΩ]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: