Δ/νση Δασών Μεσσηνίας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 3η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη.

Κατά τα λοιπά η με αριθ. πρωτ. 27116/12-2-2021 απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αρ. 193085/25.10.2021 (ΑΔΑ: Ω0ΣΑΟΡ1Φ-9ΛΦ) απόφαση «2η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 27116/12-2-2021 απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”».
Απόφαση 27116/12.2.2021 (ΑΔΑ:6Ε2ΑΟΡ1Φ-41Μ) «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

 

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: