Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Π.Ε. Λήμνου.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου:

Ανακοίνωση της 2ης τροποποίησης της αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

1. Από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου, ανακοινώνεται ότι με την 52187/29-10-2021 (ΑΔΑ: 62Ζ3ΟΡ1Ι-ΖΟ5) ταυτάριθμη απόφασή μας τροποποιήθηκε η 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφαση που αφορά την ανάρτηση του δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 30η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη

2.Επιπλέον στο τέλος της αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασής μας προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α’ της υπ’ αριθ. 153394/919/12-04-2017 (ΦΕΚ 1366/Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, ήτοι στις 29/01/2022. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3889/2010, εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

3. Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, λειτουργούν Σ.Υ.Α.Δ.Χ. περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου που σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4021/27-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΧΚΟΡ1Ι-ΑΧΟ) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΑΙ, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 28588/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΣΥΟΡ1Ι-Χ7Θ) απόφαση ως προς τις προθεσμίες λειτουργίας αυτών, είναι τα ακόλουθα:

1. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Μυτιλήνη
(λειτουργεί στο Δασονομείο Μυτιλήνης)
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79, 1ος όροφος
Τ.Κ.: 81131 Τπλ.: 2251350982
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr

2. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Καλλονή
(λειτουργεί στο Δασονομείο Καλλονής)
Τ.Κ.: 81107
Τηλ.: 2253022206
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxkalloni@apdaigaiou.gov.gr

3. ΣΥΑΔΧ με έδρα τη Μύρινα
(λειτουργεί στο Δασονομείο Μύρινας)
Ταχ. Δ/νση: Μπότσαρη 3
Τ.Κ.: 81400 Τηλ.: 2254023390
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlimnos@apdaigaiou.gov.gr

Η χωρική αρμοδιότητα των ΣΥΑΔΧ εττεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.

Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ’όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.

Ο Διευθυντής Δασών Λέσβου

Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, MSc

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αρ. 52187/29-10-2021 (ΑΔΑ: 62Ζ3ΟΡ1Ι-ΖΟ5) απόφαση «2η τροποποίηση της αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.».
Απόφαση 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) Ανάρτηση δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [293.20 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: