Εγκύκλιος: Ένταξη έργου με σκοπό την αντιμετώπιση Φυσικής Καταστροφής στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 875)

Στην έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις δασικές υπηρεσίες όταν πληρούνται τα κριτήρια για την ένταξη ενός έργου άμεσης αποκατάστασης λόγω φυσικής καταστροφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα για τον Τομέα Δάση στην ΣΑΕ 875, προχώρησε  η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος σχετικά με την ένταξη έργου με σκοπό την αντιμετώπιση Φυσικής Καταστροφής στο ΠΔΕ και συγκεκριμένα στην ΣΑΕ 875

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 160596/4511/30-8-2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ)

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο είχαν δοθεί στο παρελθόν οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την αποκατάσταση μιας περιοχής μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ειδικά στις περιπτώσεις όπου μια περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτατης ανάγκης.

Σήμερα, έχοντας υπόψη:

 1. την από 13.08.2021 ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 4824/2021, σύμφωνα με την οποία οι δασικές υπηρεσίες υπάγονται στο ΥΠΕΝ,
 2. την με από 03.3.2021 ορθή επανάληψη της αριθ. 17642/10-2-2021 Απόφαση του Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) περί «Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» και συγκεκριμένα την παράγραφο 5.13.2.4 Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, καθώς και
 3. την ΣΑΕ 875 Φυσικών Καταστροφών,

η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος τροποποιείται ως προς το κεφάλαιο Γ που αφορά στις προτεινόμενες ενέργειες για την χρηματοδότηση των έργων υλοποίησης αποκατάστασης.

Στο εξής, όταν κρίνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια για την ένταξη ενός έργου άμεσης αποκατάστασης λόγω φυσικής καταστροφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα για τον Τομέα Δάση στην ΣΑΕ 875, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Να συντάσσεται Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, με τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών για την πληγείσα περιοχή, τα οποία να εστιάζουν αποκλειστικά στην επαναφορά της πρότερης κατάστασης και όχι σε έργα βελτίωσης υποδομών. Το ΤΔΕ θα πρέπει να φέρει στο τέλος την σφραγίδα και την υπογραφή του Προϊσταμένου την δασικής υπηρεσίας, καθώς και τα υπηρεσιακά του στοιχεία (τηλέφωνο και e-mail), εντός του πλαισίου του ΤΔΕ.
 2. Το ΤΔΕ θα αποστέλλεται στη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΓΔΔΔΠ) του ΥΠΕΝ προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο e-ΠΔΕ και για την προώθησή του αρμοδίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση.
 3. Επειδή η πρόταση για ένταξη στο ΠΔΕ, που θα συνταχθεί από την ΓΔΔΔΠ, θα πρέπει να αποστέλλεται εντός 7 εβδομάδων από την επέλευση ζημίας λόγω φυσικής καταστροφής, η αρμόδια Δασική Υπηρεσία θα πρέπει να μεριμνήσει έγκαιρα για την αποστολή του ΤΔΕ, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:
 • Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
 • Εκθέσεις/Αυτοψίες ζημιών
 • Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης που υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημίες
 • Περιγραφή της ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης άμεσης ζημίας (δεν περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη)
 • Χάρτης με σημειωμένες τις θέσεις των ζημιών δημόσιων υποδομών που χρήζουν αποκατάστασης
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων των ζημιών δημόσιων υποδομών που προτείνεται να αποκατασταθούν με βάση τις αυτοψίες, με αναφορά στις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις αυτοψίας.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα, αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/ επικαιροποίηση της πρότασης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εφόσον η τελική πρόταση γίνει δεκτή, το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τη ΔΔΕ.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος να ενημερώσουν τις δασικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/103397/3418/03.11.2021 (ΑΔΑ: 91784653Π8-2ΟΞ) Εγκύκλιος σχετικά με την ένταξη έργου με σκοπό την αντιμετώπιση Φυσικής Καταστροφής στο ΠΔΕ και συγκεκριμένα στην ΣΑΕ 875
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.54 MB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: