Δ/νση Δασών Ηρακλείου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Τετράμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη

Από την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηρακλείου.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Ο δασικός χάρτης βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Οι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και οι αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) Ηρακλείου που βρίσκεται στην έδρα της Υπηρεσίας (Δ/νση Δασών Ηρακλείου) στο Δασικό Φυτώριο, οδός Παναγίας Μαλεβή, Τ.Κ.71410 Ηράκλειο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810264965, 2810264941 και 2810264940. E-mail: syadx@apdkritis.gov.gr

Επισημαίνεται ότι για την προσέλευση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συστήνεται η χρήση προγραμματισμένου ραντεβού.

Για την αρτιότερη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων και των παραλείψεων του δασικού χάρτη παρακαλούνται οι πολίτες που διαπιστώνουν, μετά από έλεγχο του αναρτημένου δασικού χάρτη, ότι δεν έχουν αποτυπωθεί πράξεις της διοίκησης που διαθέτουν (π.χ. τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, αποφάσεις επιτροπών, έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα, τίτλοι ανταλλαξίμων, παραχωρητήρια, οικοδομικές άδειες κ.α.), να μεριμνήσουν ώστε τα παραπάνω νομιμοποιητικά στοιχεία να προσκομιστούν άμεσα στην δασική υπηρεσία, προκειμένου να ενσωματωθούν στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη, που προγραμματίζεται να αναρτηθεί δύο μήνες πριν το πέρας της παραπάνω προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Αναλυτική ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες παρέχεται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην διεύθυνση: https://www.apdkritis.gov.gr/el/υπηρεσιες-προς-τους-πολιτες/δασικοι-χαρτες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: