Προκήρυξη 7 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει επτά (7) νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του Α.Ε. 2021-2022 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:

1. Οι επιπτώσεις της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επιχειρηματικότητας στο management των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην ελληνική επικράτεια (Εισηγητής: Ασπρίδης Γεώργιος).

2. Βιώσιμες χρηματοδοτήσεις (sustainable finance). Ενσωμάτωση στην ελληνική πραγματικότητα, συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, το ευρωπαϊκό και ελληνικό σύστημα ταξινόμησης” (Εισηγητής: Τρίγκας Μάριος).

3. Στοχευμένη βόσκηση (Targeted grazing) (Εισηγητής: Βραχνάκης Μιχαήλ).

4. Διαχείριση διακινδύνευσης οδικών έργων (Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).

5. Η συμπεριφορά του ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων σε μηχανικές καταπονήσεις. Η συμβολή του ποιοτικού ελέγχου στην πρόγνωση της συμπεριφοράς τους (Εισηγητής: Νταλός Γεώργιος).

6. Κατασκευή σύνθετων εξαρτημάτων με PLA/wood οργανικό υλικό με 3D εκτύπωση για συναρμολογήσεις μεγάλης κλίμακας και βελτιστοποίηση για έξυπνη εκτύπωση (Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).

7. Προηγμένες κατεργασίες CNC για ανάγλυφες επιφάνειες ξύλου. (Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: έως 31 Ιανουαρίου 2022.

Η πλήρης προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://fwsd.uth.gr/ypovoli_protaseon_didaktorikon_ee_2021-22/ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: