Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη

 

Στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τα έτη 2022 – 2023, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/6739/511/24-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΔΖ4653Π8-ΨΡΕ) απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τα εξής μέλη:

α) Τη Χριστίνα – Ζαφειρία Γαβριηλίδου, Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά της την Χριστίνα Αντωνίου, Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης .

β) Την Μαρία Προσφιλίδου, Εφέτη Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Κωνσταντία Αγγελάκη, Εφέτη Θεσσαλονίκης.

γ) Την Μαρία Κουκουδέα, Εφέτη Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Κουτσογεώργο, Εφέτη Θεσσαλονίκης.

δ) Τον Αθανασία Μήτρου – Κρυστάλλη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Άννα Μαλιαρά, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

ε) Την Ολυμπιάδα Γκάλφα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αρετή Κορακά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας και υπηρεσίας.

στ) Την Φιλοθέη Μελά, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγου, υπάλληλο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Γαλή, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας και υπηρεσίας.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Νικόλαο Μαντρατζή του κλάδου ΠΕ  Γεωτεχνικών, υπάλληλο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με αναπληρώτριά του την Ελένη Αμανατίδου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2023.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: