Π.δ. 6/2022 – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δασών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων».

Σύμφωνα με το άρθρο 1, συστήνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Δασών, καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος των άρθρων 27 έως 31 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160), και
  2. οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).
Σχετικό αρχείο:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/04.02.2022 (Α΄ 17) Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: