Δ/νση Δασών Κέρκυρας: Τροποποίηση αναρτημένου Δασικού Χάρτη

Από την Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 9458/20-1-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΝ7ΒΟΡ1Φ-3ΕΑ), τροποποιήθηκε ο αναρτημένος δασικός χάρτης περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας, πλην των περιοχών των πρώην κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β ́ 1366).

Επίσης με την αριθμ. 9468/01-02-2022 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ιονίου, έγινε ανάκληση της κύρωσης του δασικού χάρτη περιοχών πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ως προς τα τμήματα που εμπίπτουν στις παρ. 2 άρθρου 39 ν. 4801/2021. Τα τμήματα αυτά εμφανίζονται χωρίς διαγράμμιση επί του αναρτημένου δασικού χάρτη και είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων, εφόσον οποιοσδήποτε έχων έννομο συμφέρον διαφωνεί με τον χαρακτήρα τους.

Για το σύνολο των περιοχών του αναρτημένου δασικού χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension), μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx).

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης έκτασης.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και λήγει την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της ανωτέρω προθεσμίας είναι γι αυτούς η 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη»

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Αλυκές Ποταμού, 49100-Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες, και από 09:00 έως 14:00, κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2661081398 και 2661042119 σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση dasxart@5040.syzefxis.gov.gr.

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αρ. 9458/20-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ7ΒΟΡ1Φ-3ΕΑ) απόφαση «Πράξη τροποποίησης αναρτημένου δασικού χάρτη περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας -πλην των περιοχών των πρώην κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων-λογω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων»
Η υπ’ αρ. 192897/01.11.2021 (ΑΔΑ: 90Μ8ΟΡ1Φ-ΡΝΚ) απόφαση «2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασης “Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”».
Απόφαση 11899/22-1-2021 (ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ) Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

DownloadΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: