Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών με έδρα τη Λάρισα

Στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), με έδρα τη Λάρισα, για τα έτη 2022– 2023, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/12911/947/10.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΧΥ4653Π8-Μ3Λ) απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) µε έδρα την Λάρισα, για τα έτη 2022-2023, µε τα εξής µέλη:

 1. Τη Ευαγγελία Καρδάση, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Λάρισας, Διευθύνουσα το Εφετείο
  Λάρισας, Πρόεδρο Εφετών, με αναπληρώτριά της την Πολυξένη Μάρκου, Πρόεδρο Εφετών στο Εφετείο
  Λάρισας.
 2. Την Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την
  Αλεξάνδρα Λιόλιου, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας.
 3. Την Ευαγγελία Μπάλλα, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Χρήστο
  Ματσκίδη, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας.
 4. Τον Νικόλαο Παπαντίνα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελένη Χατζούλη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας.
 5. Την Παναγιώτα Ψάλτα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευανθία Πουλτσάκη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και υπηρεσίας.
 6. Τον Χριστόφορο Καρανίκα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, υπάλληλο του Δασαρχείου Αγιάς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Μιχαλέ, υπάλληλο του Δασαρχείου Λάρισας του ίδιου κλάδου.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Ανθούλα Γκαραβέλη, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, υπάλληλος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Παπαντώνη, του ίδιου κλάδου και της ίδιας υπηρεσίας.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2023.
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: