Ορισμός συντελεστή Μ για δασοτεχνικά έργα και περιπτώσεις επιτρεπτών επεμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β′ 705) και τίθεται σε ισχύ η αριθμ. ΥΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10.02.2022 απόφαση περί ορισμού του συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη απόφαση, ορίζεται ότι για το έτος 2022 ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,54 (Μ=Μ1/Μ2=109,972/5,933=18,54).

Από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει η προηγούμενη υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΕΥ/10126/363/02.02.2021 (Β΄ 641) όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΠΘ4653Π8-Ν59).

Σχετικό αρχείο:
ΥΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10.02.2022 (Β′ 705) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: