Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας: Τροποποίηση αναρτημένου / κυρωμένου Δασικού Χάρτη


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φθιώτιδας τροποποιήθηκε ο αναρτημένος / κυρωμένος δασικός χάρτης του συνόλου των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π. Ε. Φθιώτιδας λόγω ενσωμάτωσης των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων που λήγει την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φθιώτιδας

Σχετικές αποφάσεις:
Η υπ’ αρ. 32097/27.02.2022 (ΑΔΑ: Ψ27ΣΟΡ10-ΞΡΡ) ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ/ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ του Συνόλου των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π. Ε. Φθιώτιδας ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Η υπ’ αρ. 228348/01-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΚΞΟΡ10-ΙΗΡ) απόφαση «2η Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33552/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”».
Απόφαση αριθ. 33552/19-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: