Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Σχετικά με την απαίτηση έκδοσης τελεσίδικης πράξεως χαρακτηρισμού

Στην ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», σχετικά με την απαίτηση έκδοσης τελεσίδικης πράξεως χαρακτηρισμού από την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Π.ΕΝ., Νίκος Ταγαράς, αναφέρει: «δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4067/2012 “…, τα οποία αποτελούν οικόπεδα ευρισκόμενα εντός σχεδίου, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις (πολεοδομικές, δασικές κλπ.), που εφαρμόζονται για τις εντός σχεδίου περιοχές..”, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6ε του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 15 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α/2013) “Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου … Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3-13.3.1981 (Δ’ 138) ή της 24.4—3.5.1985 (Δ’ 181), ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α ‘143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο”».

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/17883/268/28.02.2022 (ΑΔΑ: 9Κ484653Π8-ΔΣΙ) Απαίτηση έκδοσης τελεσίδικης πράξεως χαρακτηρισμού από την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

 ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: