Δ/νση Δασών Κιλκίς: Τροποποίηση αναρτημένου / κυρωμένου δασικού χάρτη


Ανακοίνωση περί έκδοσης Πράξης Τροποποίησης του Αναρτημένου/Κυρωμένου Δασικού Χάρτη όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων Πρόδηλων Σφαλμάτων.

Από τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 65214/4-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΥ6ΟΡ1Υ-ΑΩΧ) απόφαση περί Πράξης Τροποποίησης του Αναρτημένου/Κυρωμένου Δασικού Χάρτη όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων Πρόδηλων Σφαλμάτων. Ο τροποποιημένος δασικός χάρτης θα αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α ́) όπως ισχύει.

Για το σύνολο των περιοχών του αναρτημένου δασικού χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension), μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx).

Σημειώνεται ότι ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη εξακολουθεί να ισχύει αριθ.2119/26-02-2021 απόφαση ανάρτησης του Δ/ντη Δασών Κιλκίς (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.2753/12-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΑΧΟΡ1Υ-5ΦΨ), αριθ.100468/7-6-2021 (ΑΔΑ: 6Η2ΘΟΡ1Υ-ΧΩ8) και αριθ.256760/1-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΔΜΟΡ1Υ-Μ7Π) αποφάσεις του ιδίου.

Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκίνησε την 19η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 4η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη. Συνιστούμε σε όλους τους ενδιαφερομένους τον επανέλεγχο σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο δασικό χάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν των εκτάσεων που αφορά η αντίρρηση ενώ για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται τέλος.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται α) στο Δασαρχείο Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 207, Τ.Κ. 611 00, ΚΙΛΚΙΣ και β) στο Δασαρχείο Γουμένισσας, Μ. Αλεξάνδρου 24, Τ.Κ. 613 00, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις das- kil@damt.gov.gr (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Κιλκίς) ή das-gou@damt.gov.gr (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Γουμένισσας) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2341022225, 2341022400 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Κιλκις) και 2313309989 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Γουμένισσας) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Ο Διευθυντής Δασών Κιλκίς α.α.

Ευάγγελος Γουζούνης
Δασολόγος με Α′ Βαθμό

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς.

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αριθ. 65214/4-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΥ6ΟΡ1Υ-ΑΩΧ) απόφαση «ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ/ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΒΛ. ΣΧΕΤ. ΠΙΝΑΚΑ) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ»
Η υπ’ αρ. 256760/01-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΔΜΟΡ1Υ-Μ7Π) απόφαση «3η Τροποποίηση της αριθ.2119/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, όπως ισχύει, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.»
Απόφαση αριθ. 2119/26-02-2021 (ΑΔΑ:6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των περιοχής όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (βλ. σχετ. πίνακα) των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Απόφαση αριθ. 2753/12-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΑΧΟΡ1Υ-5ΦΨ) Τροποποίηση της αριθ. 2119/26-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, λόγω διόρθωσης προδήλου σφάλματος και εκ νέου ανάρτησή του καθώς και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: