Δ/νση Δασών Μαγνησίας: Τροποποίηση αναρτημένου / κυρωμένου δασικού χάρτη

Ανακοίνωση περί έκδοσης Πράξης τροποποίησης του αναρτημένου/κυρωμένου δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων λόγω ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθ. 40180/2-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ0ΟΡ10-ΕΨΞ) Πράξη τροποποίησης του αναρτημένου / κυρωμένου δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με αυτή καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του διορθωμένου δασικού χάρτη που βρίσκεται αναρτημένος στο διαδίκτυο (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension), να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 26η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η 16η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ Μαγνησίας), με έδρα την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, ταχ. διεύθυνση: Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, τηλ. επικοινωνίας: 2421039112, email: syadx.magnisias@apdthest.gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Δείτε τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας.

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αρ. 40180/2-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ0ΟΡ10-ΕΨΞ) Πράξη τροποποίησης αναρτημένου/κυρωμένου δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων
Η υπ’ αρ. 228770/2-11-2021 (ΑΔΑ: 61ΘΖΟΡ10-ΘΟ8) απόφαση «2η Τροποποίηση της με αριθ. 38126/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ) Απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας με θέμα “Ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”».
Απόφαση αριθ. 38126/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ) Ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: