Προτάσεις επίλυσης του προβλήματος των Δασωθέντων αγρών

Οι παρακάτω προτάσεις για την επίλυση του θέματος των Δασωθέντων αγρών προέκυψαν, είτε από τις εισηγήσεις που έγιναν κατά την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας που διοργάνωσε η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, για τους δασωθέντες αγρούς με τίτλο «Αγροί που άλλαξαν μορφή – Λύση στην αδικία» (η εκδήλωση έγινε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών), είτε ως παρεμβάσεις που εστάλησαν στην Οργανωτική Επιτροπή. Παρατίθενται, όπως καταγράφηκαν από τους συναδέλφους, για να αποτελέσουν την βάση επίλυσης του τεράστιου αυτού προβλήματος.

Η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, υπέβαλλε αυτό το κείμενο στο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, αλλά και στην Κεντρική διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ προκειμένου να συζητηθεί εκεί για να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κλικ στο όνομα για γρήγορη μετακίνηση)

Εισηγητές:

Φραγκιουδάκης Ελευθέριος
Καπράλος Ηλίας
Τσιλίκουνας Σταύρος
Αποστολίδης Ηλίας
Στογιάννος Μιχάλης
Ρίζος Σπύρος

Παρεμβάσεις:

Παναγιώτης Παράσχου
Παπαστέργιος Κώστας
Βασίλης Τσατήρης
Σωτηρόπουλος Διονύσης – Ζιάζιαρης Γιάννης
Σταυρινός Ελευθέριος


Εισηγητής: Φραγκιουδάκης Ελευθέριος, Δασολόγος, πρώην Γενικός Διευθυντής Δασών

Πρόταση:

Τίθεται όμως εύλογα και σήμερα το ερώτημα,  «μπορεί να βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα  των δασωμένων αγρών, από πλευράς δασοπροστασίας»;

Προκειμένου να διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα, επιβάλλεται να συνεκτιμηθούν και τα παρακάτω πραγματικά αρνητικά  δεδομένα όπως:

1. Οι περισσότερες εκτάσεις αυτής της κατηγορίας, βρίσκονται σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές και εγκαταλείφθηκαν  και λόγω οριακής απόδοσής τους σε γεωργικά προϊόντα.

2. Αυτοί που τις καλλιεργούσαν, τις καλλιέργησαν συστηματικά , κύρια την περίοδο 1945-1965 και σήμερα δεν βρίσκονται οι ίδιοι στην ζωή. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν διέθεταν τίτλους και θεμελίωναν την εξουσίασή τους σε διαθήκες των γονιών τους, που έκαναν αναφορά μόνο σε θέση και στρέμματα, χωρίς αναφορά σε όρια και τίτλους διαδοχής, φερομένων ως δικαιοπαρόχων τους.

3) Οι φερόμενοι σήμερα ως δικαιούχοι κληρονόμοι, είναι τόσο πολλοί σε πολλές περιπτώσεις αλλά και τόσο δύσκολο να συναποφασίσουν να κάνουν εκκαθάριση, με δήλωση αποδοχής κληρονομιαίων περιουσιών, που ελάχιστοι εξ αυτών ενδιαφέρονται για να ασχοληθούν με επανακαλλιέργεια, ευελπιστούν δε μόνο στην οικοπεδική αξιοποίησή τους  για οικονομικούς και μόνο λόγους. Για τον λόγο αυτό ή για λόγους συναισθηματικούς και μόνο, πολλοί  έχουν δηλώσει τα δικαιώματά τους επ’ αυτών στο Ε9 και πληρώνουν ΕΝΦΙΑ.

 Αλλά και τα θετικά δεδομένα, όπως:

1. Σήμερα οι εναλλακτικές γεωργικές δραστηριότητες αλλά και οι δυνατότητες ανάπτυξης γεωργικών ή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματική βάση έχουν αυξηθεί έναντι του παρελθόντος.

2. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα, θα πρέπει η Πολιτεία να δίνει  δυνατότητες σε τρίτους που θέλουν να ασχοληθούν επικουρικά, ή αποκλειστικά στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, να επαναξιοποιούν τις εκτάσεις που θεωρούν ότι τους άφησαν οι πρόγονοί τους.

3. Το ισχύον Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 24 παρ.2 ως ισχύει σήμερα, επιτρέπει την μεταβολή δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για γεωργική χρήση, με την διατύπωση «…πλην αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η Αγροτική εκμετάλλευση»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Πολιτεία, θα μπορούσε να θεσμοθετήσει πλέον ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές οπωσδήποτε εκτιμώ ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, την από μέρους του ενδιαφερομένου υποχρεωτική παραδοχή του δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, την οριστική χωροθέτηση χρήσεων γής  στην περιοχή, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, την αντιμετώπιση ριζικά, μόνο του ζητήματος χρήσης των εκτάσεων και όχι του ιδιοκτησιακού ζητήματος, (σε περίπτωση δε που ο ενδιαφερόμενος επιδιώκει και την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος έναντι του Δημοσίου, να υποχρεώνεται να επισπεύδει εντός τακτής προθεσμίας, να  υποβάλλει αναγνωριστική αγωγή) και τέλος την αποκλειστική γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση της εκτάσεως, βάσει προγράμματος που θα εγκρίνεται και παρακολουθείται από τις κατά τόπους γεωργικές Υπηρεσίες, συντασσομένου κατ’ έτος σχετικού φύλλου ελέγχου, ότι υλοποιείται η προγραμματισμένη αλλαγή χρήσης της εκτάσεως. Τί θα λαμβάνεται δηλαδή υπόψη; Θα λαμβάνεται υπόψη, ότι ο περιορισμός της άσκησης δικαιώματος ιδιοκτησίας, χάριν δημοσίου συμφέροντος, λόγω προστασίας του περιβάλλοντος, επειδή η έκταση του δασωμένου αγρού απέκτησε χαρακτηριστικά δάσους και δασικής εκτάσεως, θα κάμπτεται έναντι ενός υπέρτερου και επιτρεπτού Συνταγματικά σκοπού δημοσίου συμφέροντος, που είναι η συστηματική καλλιέργειά της, χάριν της Εθνικής Οικονομίας, βάσει ειδικά προς τούτο συντασσομένου προγράμματος εκμετάλευσης, που θα ελέγχεται αυστηρά σε ετήσια βάση η τήρησή του.

Οι κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεις, δεν θα λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το ιδιοκτησιακό ζήτημα των εκτάσεων, ούτε θα υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου τίτλων, γεγονός που θα γνωστοποιείται κατηγορηματικά προς όλους, μέσω ανάρτησης της πράξης έγκρισης επανακαλλιέργειας της εκτάσεως, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αυτό θα γίνεται, λόγω των εκκρεμοτήτων που υφίστανται οι γαίες στο ιδιοκτησιακό τους ζήτημα, ενόψη και της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα είναι προσωρινές και θα μπορούν να τύχουν εφαρμογής, εάν υπάρξει σχετική πολιτική βούληση, μέχρις ολοκληρώσεως των εγγραφών στο Κτηματολόγιο της Χώρας και συνδυαστούν αυτές οι εγγραφές και με τους  υπό σύνταξη οριστικούς δασικούς Χάρτες. Τότε, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το Κράτος θα πρέπει να πάρει οριστικά μέτρα για τις χρήσεις γης και το ιδιοκτησιακό ζήτημά τους έναντι του Δημοσίου, που δεν είναι του παρόντος για να γίνουν σχετικές συζητήσεις αλλά και προτάσεις.


Εισηγητής: Καπράλος Ηλίας, Δασολόγος Πρώην Δασάρχης Λίμνης, Δ/ντης Δασών Νομών  Ευβοίας, Φωκίδας, Βοιωτίας

Πρόταση:

Κατά την άποψή μου με βάση τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να γίνεται η χαρτογράφηση και η κατάταξη στις ως άνω κατηγορίες των εκτάσεων που έπαυσαν να καλλιεργούνται.

Αυτό σήμερα γίνεται εν μέρει με την σύνταξη των δασικών χαρτών και τα πολύγωνα που έχουν την μορφή δάσους και δασικής έκτασης λαμβάνουν την σήμανση ΑΔ δηλαδή άλλης μορφής το 1945 ή το 1960 δασικής σήμερα και χωρίς την διάκριση δάσους και δασικής έκτασης . Και αυτό είναι ένα έλλειμμα γιατί το δάσος διαχειρίζεται και προστατεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία και όχι η δασική έκταση. Και στην σήμανση ΑΔ εμπίπτουν και πολύγωνα άλλης μορφής το 1945 πχ λατομεία – μεταλλεία δασικής σήμερα .

Όλον αυτό τον γρίφο αναλαμβάνουν ακολούθως να επιλύσουν οι Επιτροπές Δασολογίου με χρονοβόρες διαδικασίες ……

Για την διευκόλυνση επίλυσης του θέματος προτείνω ο Δασικός χάρτης να εμφανίζει και  τους εξής χαρακτήρες:

–          ΑΔ Άλλης μορφής το 1945 δάσος – δασικής έκτασης  σήμερα. Δηλαδή Δ και να εφαρμόζονται οι δασικές διατάξεις .

–          ΑΔ1 Αγροτικής το 1945 ή το 1960, δάσος σήμερα.

–          ΑΔ2         »       »    »         »  δασική έκταση σήμερα. Το αν υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας θα οριστικοποιείται με την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι δασωμένοι αγροί ανάλογα με την ύπαρξη συμβολαίου ή τίτλου διακρίνονται:

–          Σε εκτάσεις που καλύπτονται από τίτλο ( Διάφορες παραχωρήσεις  του Δημοσίου, Επικοιστικές εκτάσεις, αναδασμοί κλπ, Δικαστικές αποφάσεις κλπ).

–          Σε εκτάσεις που καλύπτονται με συμβόλαια .

Βέβαια και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην επί του εδάφους εφαρμογή τόσο των παραχωρητηρίων κλπ όσο και των συμβολαίων .( όργανο εφαρμογής , όρια ,εμβαδά, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ).

–          Σε εκτάσεις που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα και είναι οι περισσότερες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα.

Το πρόβλημα των δασωμένων αγρών εμφανίζεται από την στιγμή που η Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με την τότε ισχύουσα Νομοθεσία θεωρούσε τις εν λόγω εκτάσεις σαν τυπικά δάση και δασικές εκτάσεις και διαχειριζόταν και προστάτευε  αδιαφορώντας για τυχόν ύπαρξη δικαιωμάτων ιδιωτών οι οποίοι έπρεπε να αποδείξουν ότι  ……δεν ήταν ελέφαντες δυστυχώς…

Και το πρόβλημα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με την έκδοση σε βάρος των πολιτών Δικαστικών αποφάσεων, κήρυξη των εκτάσεων ως αναδασωτέων, Πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής, προστίμων κλπ. Για την διευκόλυνση της επίλυσης του προβλήματος πρέπει να γίνει ξεκάθαρα δεκτό (γιατί ασαφώς εν μέρει έχει γίνει με το άρθρο 67 του Ν.998/79)  ότι το Δημόσιο δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των εκτάσεων αυτών εκτός αν το  δικαίωμα κυριότητας του πηγάζει από δωρεά, δικαστική απόφαση, αδέσποτα κλπ.

Επίσης δεν είναι σωστό η Δασική Υπηρεσία   να εμπλέκεται σε διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων και αυτό πρέπει  να γίνεται με την διαδικασία του Εθνικού Κτηματολογίου ή την εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και επίλυσης όποιας διαφοράς μεταξύ των ιδιωτών ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων.

Είναι γεγονός ότι με την σύνταξη των δασικών χαρτών και την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι δυνατόν να δρομολογηθεί μια καλή και σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος . Πρώτα όμως πρέπει να αποφασισθεί ο προορισμός και η πιθανή αλλαγή χρήσης αυτών των εκτάσεων .

Πρότασή μου:

–          Τα δάση ανήκουν στους ιδιοκτήτες και προστατεύονται, όπου και αν βρίσκονται, από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

–          Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν στους ιδιοκτήτες δεν υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και αλλάζουν χρήση χωρίς περιορισμό. Δεν αλλάζουν χρήση και διαχειρίζονται και προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας οι δασικές εκτάσεις αγνώστου ιδιοκτήτη και όλες όσες βρίσκονται εντός των πυρήνων των Εθνικών Δρυμών, αισθητικών δασών, προστατευτικών εκτάσεων των άρθρων 69, 70 του ΝΔ 86/69 ,περιοχών συνθήκης RAMSAR, και όπου επιβάλλεται να κηρυχθούν ως αναδασωτέες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 998/79.

–          Στους εγκαταλειμμένους αγρούς κανένας περιορισμός.

Με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου σε μια περιοχή η πρώτη αίτηση δήλωση – εγγραφή σε αυτό πρέπει να είναι του Δημοσίου δια της Δασικής Υπηρεσίας (όσον αφορά τα δάση και δασικές εκτάσεις ) με την οποία δηλώνεται δημόσιος χαρακτήρας των δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και ο δασικός απλά χαρακτήρας των δασών και δασικών εκτάσεων που αποδεδειγμένα δεν ανήκουν σε αυτό. Τα δύο αυτά στοιχεία τα πληροφορούνται οι ιδιώτες που θα ακολουθήσουν για να υποβάλλουν δηλώσεις εγγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων και εφ όσον δεν συμφωνούν μπορούν και πρέπει να υποβάλλουν αντιρρήσεις στις αρμόδιες επιτροπές (Κτηματολογίου και Δασολογίου επί κυρωμένων ΔΧ ή Αντιρρήσεων σε περίπτωση μη κυρωμένων ΔΧ ). Έτσι  για τα γεωτεμάχια του δασικού χάρτη με τον χαρακτήρα ΑΔ1,2 θα προκύψει ιδιοκτήτης και σε ολόκληρα ή τμήματα των πιθανώς να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή και αρνητικά .

Τα γεωτεμάχια με τον χαρακτήρα ΑΔ1,2 ή τμήματα αυτών στα οποία δεν θα βρεθεί ιδιοκτήτης (αγνώστου) εγγράφονται υπέρ του ιδιοκτήτη των γειτονικών (μεγάλων ) δασικών εκτάσεων (Δημόσιο ή ιδιωτών ή Συνεταιρισμών ή Μονών κλπ). Τα ΚΑΕΚ γεωτεμάχια με τον χαρακτήρα ΑΔ1 δάση με έκταση μικρότερη των 10 στρεμμάτων για τις ανάγκες της ενιαίας διαχείρισης   των δασών απαλλοτριώνονται με τιμή που θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 998/79 υπέρ του Δημοσίου ή των ιδιοκτητών  των δασών της ευρύτερης περιοχής εξαιρουμένων των κληροτεμαχίων (εποικισμών – αναδασμών). Ομοίως απαλλοτριώνονται ή ανταλλάσσονται ανεξαρτήτως εμβαδού τα δάση ( Εθνικοί δρυμοί κλπ)  και οι δασικές εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Διοικητικές πράξεις (κήρυξης αναδασωτέων,  προστίμων,) της Δασικής Υπηρεσίας που αφορούν γεωτεμάχια  ΑΔ1 και τον χρόνο που εκδόθηκαν είχαν την μορφή δάσους διατηρούνται και εφαρμόζονται.  Στις υπόλοιπες περιπτώσεις  ΑΔ2 (δασικές εκτάσεις ) ανακαλούνται.

Βέβαια σήμερα ακολουθείται μια εντελώς  διαφορετική διαδικασία, η οποία  δεν επιλύει το πρόβλημα των δασωμένων αγρών αφ ενός και αφ ετέρου καθιερώνει χρονοβόρες διαδικασίες και ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα στους ενδιαφερόμενους πολίτες και την Δασική Υπηρεσία. Συμπερασματικά με την υιοθέτηση της ανωτέρω πρότασης και διαδικασίας επιτυγχάνεται :

–          Προστασία σε καλό βαθμό του Φυσικού περιβάλλοντος

–          Η κατάταξη μιας έκτασης στην κατηγορία των δασωμένων αγρών γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια .

–          Ο δασικός χάρτης γίνεται εργαλείο   για την επίλυση του προβλήματος .

–          Με την διαδικασία της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου εντοπίζονται οι πιθανοί ιδιοκτήτες . Προσδιορίζονται τα ΚΑΕΚ (ή τμήματά των ) του Κτηματολογίου στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

–          Με τις απαλλοτριώσεις – ανταλλαγές διευκολύνεται η προστασία και διαχείριση των δασών.


Εισηγητής: Τσιλίκουνας Σταύρος, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος)
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών Υ.Π.ΕΝ.

Συμπεράσματα:

Από το περιεχόμενο (κυρίως στήλη δ) των πινάκων των Περιοχών με υψηλό/χαμηλό ποσοστό δασωμένων αγρών, δεν διαφαίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον αμφισβήτησης της δασικής μορφής αυτών, στοιχεία που, το καθένα με το δικό του ειδικό βάρος, καταδεικνύουν ότι:

–          Ο δασικός χάρτης είναι σωστός και αποδεκτός
–          Οι λόγοι της μη αμφισβήτησης να είναι, ενδεχομένως, οι ίδιοι που αφέθηκαν τα χωράφια να δασωθούν

Εν κατακλείδι για εκτάσεις περί τά 2.820.000 στρ (μερικώς κυρωμένα) επί του 40,4% της Επικράτειας οφείλεται, εφόσον ζητείται, να εφαρμόζεται το άρθρο 67 του ν. 998/79, για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας κατά πρώτον και της διαπίστωσης της περαιτέρω υπαγωγής ή μη στις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας δια της Επιτροπής Δασολογίου ή τις διαδικασίες τού Δασολογίου όταν αυτές εκκινήσουν.

Κατ’ επέκταση για το σύνολο των περιοχών που έχουν ήδη αναρτηθεί και είναι είτε σε φάση εξέτασης αντιρρήσεων είτε υποβολής αντιρρήσεων (δηλ. συμπεριλαμβανομένων των άνω μερικώς κυρωμένων), με δεδομένη τη θεσμική πρόβλεψη της λειτουργίας της Επιτροπής Δασολογίου από την ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι εκτάσεις για τις οποίες μπορεί να ενεργοποιείται το άνω άρθρο ανέρχονται στα 3.500.000 στρ. επί του 51% της Επικράτειας.


Εισηγητής: Αποστολίδης Ηλίας, Δασολόγος

Πρόταση:

Η «πληρωμή», ή «αποκατάσταση της αδικίας», θα μπορούσε να έχει τις εξής μορφές:

Την επανακαλλιέργεια της έκτασης, εφόσον αυτό δεν προκαλεί προβλήματα στην σταθερότητα του οικοσυστήματος, ή επηρεάζει θετικά την διαχείρισή του, όπως στην περίπτωση της διάσπασης της συνέχειας του δάσους, για λόγους αντιπυρικής προστασίας.

Την μορφή της αντικατάστασης της έκτασης με άλλη σε κοντινή περιοχή, ή σε άλλη με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Την αποζημίωση του ιδιοκτήτη, από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν σε ειδικό ταμείο από τα έσοδα που θα προκύψουν από του καταπατητές δασικών εκτάσεων.

Για την οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης ή αντικατάστασης θα χρειαστεί η εκτίμηση της αξίας της έκτασης, κάτι που είναι μάλλον εύκολο, με τις υπάρχουσες διαδικασίες.

Με τις 3 παραπάνω διαδικασίες, μπορεί να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, ιδίως σήμερα που οι Δασικοί χάρτες έχουν καταγράψει πλέον τους «Δασωθέντες αγρούς» τουλάχιστον στο 50% της χώρας. Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά το 5% των καταγραφέντων εκτάσεων στους Δασικούς χάρτες, ενώ οι δασικές εκτάσεις που άλλαξαν μορφή είναι πολύ λιγότερες. Όμως στο ισοζύγιο της αξίας μεταξύ εκχερσωμένων δασών και δασωθέντων αγρών, η αξία των πρώτων είναι πολλαπλάσια των δεύτερων.

 


Εισηγητής: Στογιάννος Μιχάλης, Γεωπόνος

Πρόταση:

–  επιστροφή στο σύνολό της ορεινής γεωργικής γης που δασώθηκε στην καλλιέργεια

–  αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν από την δάσωση – εγκατάλειψη (αγροτικοί δρόμοι, μονοπάτια, πηγές νερού, κλπ) με δαπάνη κρατική – ευρωπαϊκή.

–  κίνητρα για παραγωγικές αγρο-δασικές  επενδύσεις για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών – δασικών  προϊόντων

–  ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων – προτάσεων για την βιώσιμη και ισόρροπη περιβαλλοντικά – οικονομικά – κοινωνικά ανάπτυξη των ορεινών οικισμών


Εισηγητής: Ρίζος Σπύρος, Πρόεδρος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου

Πρόταση:

1. Επιστροφή των δασωθέντων αγρών στην πρότερη γεωργική χρήση.
2. Ενθάρρυνση μέσω κινήτρων της ρητίνευσης και της μελισσοκομίας.
3. Ελεγχόμενη καλλιέργεια αμπέλου και ελιάς εντός του δάσους, ως αντιπυρικών θυλάκων.


Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παράσχου, Δασολόγος, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Πρόταση:

– Τροποποίηση της παρ. 1β, του άρθ. 67, του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε, ως εξής:

1β. Όσες από τις εκτάσεις της περίπτωσης α΄ έχουν σήμερα μορφή δάσους ή δασικής έκτασης και στερούνται των παραπάνω τίτλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της οικείας δασικής υπηρεσίας, χορηγούμενης της άδειας επί τη βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και μέχρι δημοσιεύσεως του Ν.4280/2014. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, η πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.”

ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΓΡΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1945, ΚΑΙ ΔΑΣΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΡΑ (ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΚΛΠ), ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ (ΔΑΣΟΣ-ΔΑΣΙΚΗ) ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΕ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΙΤΛΟ (ως το 2014 ή δυνητικά και αργότερα) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΙΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΛΠ) ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013.

– Τροποποίηση του Ν. 4061/12

δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας τα κληροτεμάχια που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών (κληροτεμάχια διανομών), που απέκτησαν και έχουν σήμερα τον χαρακτήρα του δάσους ή της δασικής έκτασης. Στις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αγροτικού κώδικα”

– Τροποποίηση της παρ. 10, το άρθ. 14, του Ν. 998/79 :

Αν ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ή τμήματος επιφανείας γης έχει γίνει με έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα της οικείας δασικής υπηρεσίας που εκδόθηκε μετά την 11η Ιουνίου 1975, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ενδικοφανής διαδικασία του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικος και ο χαρακτήρας της έκτασης αυτής δεν επανεξετάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση, η έκταση να μην είναι εντός αναδασωτέας έκτασης προϋφιστάμενης της βεβαίωσης”

– Σε εκτάσεις μορφής ΑΔ (δασωθέντες αγροί) στον αναρτημένο δασικό χάρτη το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας

– Σε φερόμενες ιδιοκτησίες εντός διανομών να δοθούν τίτλοι από το Ελληνικό Δημόσιο.

Παναγιώτης Παράσχου
Δασολόγος


Ονοματεπώνυμο: Παπαστέργιος Κώστας, Δασολόγος

Πρόταση:

·         Η επαναπόδοση των δασωθέντων αγρών για αγροτική χρήση επιβάλλεται να γίνει, αλλά με έναν ορθολογικό τρόπο και σχεδιασμό για να υπηρετήσει ανθρώπινες ανάγκες χωρίς να δημιουργεί κινδύνους για το οικοσύστημα.

·         Αυτό επιτάσσει να επιλέξουμε εκείνες τις εκτάσεις οι οποίες να συνδυάζουν κατάλληλα χαρακτηριστικά για τις καλλιέργειες ή όποιον άλλο αγροτικό σκοπό. Πρέπει να έχουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που να εξασφαλίζονται συνθήκες ευδοκίμησης των σκοπών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (αροτριαίες-δενδροκομία-κτηνοτροφία-μελισσοκομία-Λιβαδοπονία- Δασοπονία κλπ) χωρίς το διακύβευμα της οικολογικής ισορροπίας.

·         Να αντιμετωπιστεί με χωροταξικά κριτήρια. Χρειάζεται να συνυπολογιστεί η διασπορά των γεωργικών εκτάσεων που να εξυπηρετεί ένα σχεδιασμό με πρωτεύοντες σκοπούς για την αειφόρο αγροτική παραγωγή, την  απερήμωση της υπαίθρου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να συνδεθεί με τη Γη Υψηλής Γεωργικής Παραγωγικότητας.

·         Πρέπει οι εκτάσεις που θα επιλεγούν να αποδοθούν στους κατόχους δασωμένων αγρών να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο και  να λειτουργήσουν σαν εστίες – πόλοι έλξης ώστε να λειτουργήσουν ανασχετικά στην υφιστάμενη τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου και ενθάρρυνσης της απερήμωσης.

·         Χρήσιμο να συνδυάσουμε στους δασωμένους αγρούς αξιοποίηση μοντέλων που συνδυάζουν αγροτικές καλλιέργειες με άσκηση της δασοπονίας (π.χ. δενδροκαλλιέργειες, αρωματικά με μελισσοκομία, λιβαδική χρήση και αροτραίες καλλιέργειες)

·         Μπορούν να επιλεγούν κατάλληλες για αγροτική χρήση εκτάσεις, σε όποια Δημοτική Κοινότητα, απαιτείται για να αποδοθούν σε ιδιοκτήτες δασωμένων αγρών με τη διαδικασία του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ.

·         Δασωμένοι αγροί μπορούν να εκχερσωθούν  μόνο όταν δεν διαρρηγνύουν την ισορροπία του τοπικού φυσικού οικοσυστήματος.


Ονοματεπώνυμο: Βασίλης Τσατήρης, Γεωπόνος  Εδαφολόγος

Πρόταση:

1. Να υπάρξει σύνδεση του θέματος με τη Γεωργική Γη και την προστασία της στην Ελλάδα. Πρόκειται για άμεσα αλληλένδετα και συσχετιζόμενα θέματα.  Χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα πλέγμα αντίληψης των πραγμάτων και κατά συνέπεια νομικού πλαισίου και κανόνων που να αντιμετωπίζει αλλά και προστατεύει τις εκτάσεις, τον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, από κοινού. Σ’ αυτό το πλαίσιο Δασικές και Γεωργικές εκτάσεις δεν θα είναι αντιμαχόμενοι χώροι για την κατάληψη εκτάσεων αλλά ένα κοινό ενιαίο περιβαλλοντικό-παραγωγικό σύνολο στο οποίο θα αναφέρεται ο πρωτογενή τομέας παραγωγής.  Θα συμποσείται και συνυπολογίζεται σ’ αυτά τα πλαίσια και η μεταλλευτική δραστηριότητα, ως πρωτογενής τομέας, συνυπολογίζοντας το περιβαλλοντικό-παραγωγικό κόστος ή ωφέλεια της κάθε δραστηριότητας με στόχο την αειφορική ανάπτυξη.  Εδώ υπάρχει μεγάλο περιεχόμενο τεχνικό αλλά και νομικό για το σύνολο των Γεωτεχνικών.

2. Άμεσης απόδοσης προς ωφέλεια θα είναι τα μέτρα για την αναζωογόνηση ή και επαναδιαμόρφωση ή και νέα χάραξη δρόμων, μονοπατιών και διόδων του αγροτικού τοπίου που ουσιαστικά ανέφερε ο Μιχάλης μιλώντας για τις εγκαταλελειμμένες υποδομές.  Εκτός άλλων αυτός ο δρόμο ς σαν κεντρική πολιτική αντίληψη εισάγει και την οδό της αειφορικής ανάπτυξης αλλά και της ποιότητας στην παραγωγή. Το τελευταίο είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας ως προς τον παγκόσμιο καταμερισμό αυτής.  Τέτοια έργα μπορούν να ανασυστήσουν την ύπαιθρο και να συνενώσουν και εμπνεύσουν τα υγιή και παραγωγικά τμήματα του αγροτικού τομέα στη χώρα μας.  Απαιτούνται:  πολιτική βούληση, όραμα, ανεύρεση ικανού αριθμού πόρων –όχι μεγάλων-, νομική υποστήριξη και ακάματη βούληση για εργασία.  Υπάρχουν όμως αρκετοί και αξιόλογοι άνθρωποι που θα στήριζαν τέτοιο εγχείρημα.


Ονοματεπώνυμα: Σωτηρόπουλος Διονύσης – Ζιάζιαρης Γιάννης, Δασολόγοι

Πρόταση:

1. Οι εκτάσεις ΑΔ (δασωμένοι αγροί) και κληροτεμάχια νε έχουν ενιαία αντιμετώπιση.

2. Να επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης – και οικιστική – και των Δασών (ανεξαρτήτως ποσοστού συγκόμωσης) πλην εκείνων με δενδρώδη υψηλή βλάστηση των 6 ειδών (πλατάνι, δρυς, οξιά, καστανιά, πεύκο, έλατο) με ποσοστό συγκόμωσης άνω του 25%.

3. Να μην επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης Δασών και Δασικών εκτάσεων που βρίσκονται σε Εθνικούς Δρυμούς, προστατευόμενες περιοχές.

4. Οι εκτάσεις ΑΔ και κληροτεμάχια που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις 2 και 3, να ανταλλάσσονται με άλλη Δημόσια Γεωργική έκταση, ή να αποζημιώνεται από το Δημόσιο ο ιδιοκτήτης τους.

5. Για τις εκτάσεις που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις 2 και 3 και οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ανακαλείται η σχετική απόφαση.

6. Το Δημόσιο δε προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις που ήταν Α (αγροτικές) στο παρελθόν, ανεξαρτήτως της μορφής που απέκτησαν αργότερα – οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό προσδιορισμό συμβολαίων ;;- εκτός αν είναι καταγεγραμμένες σαν Δημόσιο κτήμα, ή είναι αδιάθετες εποικιστικές εκτάσεις.

Κοινές θέσεις Σωτηρόπουλου Διονύση – Ζιάζιαρη Γιάννη, Δασολόγων


Ονοματεπώνυμο: Σταυρινός Ελευθέριος, Γεωπόνος – Εδαφολόγος (M.Sc., Ph.D.)

Πρόταση:

1. Ο ν. «Καλλικράτης» από τη διαβούλευση δημιούργησε τοπικές αντιδράσεις από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίες γιατί επικράτησαν σκοπιμότητες δημιουργίας ενός χωροταξικού μορφώματος ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές δασικές και αγροτολιβαδικές περιοχές. Στον ν. Κλεισθένη οι ορεινοί – μειονεκτικοί νοούνται οι Δήμοι που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτών που τουλάχιστον το 50% των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Προτείνεται η δημιουργία βάσης δεδομένων ελεγχόμενων δασικών ζωνών σύμφωνα με τα περιφερειακά προγράμματα ανασυγκρότησης και της εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων (Οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 2007/60/ΕΚ ) για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

2. Δημιουργία ελεγχόμενων μελισσοκομικών πάρκων την περίοδο πυροπροστασίας, πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων με παράλληλο έλεγχο χωρικής και χρονικής κατανομής των μελισσοκυψελών (Μητρώο Μελισσοκόμων – Περιφερειακών Δασαρχείων – Πολιτικής  Προστασίας).

3. Τα αργά μεταβαλλόμενα στοιχεία του συστήματος δάσος – ατμόσφαιρα υδρόσφαιρα-επιφάνεια της γης συνήθως χαρακτηρίζονται με βάση κατάλληλους μέσους όρους του κλιματικού συστήματος για περιόδους λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα στο χρόνο των μέσων όρων αυτών των ποσοτήτων. Αναγκαία η δημιουργία ανάλογων θεματικών χαρτών ανά περιφερειακή ενότητα με στόχο να υπάρχει σύστημα 1) έγκαιρης προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις  (early warning of intense rainfalls), 2) ακριβής εκτίμηση της μέσης κατακρημνίσεως της λεκάνης ( accurate estimation of basin precipitation) και 3) επέκτασης χρόνου προειδοποίησης για πλημμύρες με χρήση μελλοντικών βροχοπτώσεων (lead-time extension of flood warning by use of future rainfalls), σε πραγματικούς χρόνους με GIS & Δορυφορική τηλεπισκόπηση, National Oceanic & Atmospheric Administration Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR).


Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση

Παρακάτω παρατίθενται οι εισηγήσεις της Ημερίδας με θέμα: «Αγροί που άλλαξαν μορφή – Λύση στην αδικία», την οποία διοργάνωσε η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, την 19η Μαρτίου 2019 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  (pdf)

– ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
«Αγροτικές εκτάσεις σε πλήρη εγκατάλειψη. Συνέπειες στην εξουσίαση και στην άσκηση δικαιωμάτων, λόγω Συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος, με επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος. Προτάσεις για οριστικές ρυθμίσεις»

– ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
«Δασικοί χάρτες και Δασωμένοι αγροί»  – (παρουσίαση)

– ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
«Δασωμένοι αγροί: Μια προσέγγιση από Δασολόγο της Δασικής πράξης» 

– ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
«Ποιος θα πληρώσει;» 

– ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
«Απώλεια Γεωργικής γης στους ορεινούς όγκους» 

– ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
«Παρέμβαση» 


 
ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: