Δ/νση Δασών Κέρκυρας: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κέρκυρας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31η Μαίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την αρ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας η οποία πλέον λήγει την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό οικ.11899/22-1-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας
ΚΡΙΚΗ-ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ με Α’ βαθμό

 

ΘΕΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: